SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZAMIAST WYPŁATY ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH – KONTROLA ZUS

ZAMIAST WYPŁATY ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH – KONTROLA ZUS

Od jakiegoś czasu bardzo dużo miejsca w mediach zajmuje tematyka „walki ZUS z wyłudzeniami zasiłków z ubezpieczenia chorobowego”.

Ze wszech stron krzyczą nagłówki artykułów prasowych, które są efektem wzmożonej aktywności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O sprawie piszą gazety od prawa do lewa od Faktu po Rzeczpospolitą przez branżowe portale typu money.pl czy gazetaprawna.pl

Patrząc na całe to zamieszanie z boku wydaje się, że panuje w tej materii jeden wielki chaos. ZUS sam wypłacał przez lata wysokie świadczenia, a teraz nagle prowadząc postępowanie wyjaśniające nadspodziewanie „szybko i sprawnie” żąda zwrotu zasiłków, które przecież sam przyznał. Jednocześnie do wniosków o przyznanie świadczeń składanych obecnie ZUS podchodzi z dużą ostrożnością i wstrzymuje często na wiele miesięcy wypłatę świadczeń.

Skąd to całe zamieszanie? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze 😊

W artykule „Solidarność ubezpieczonych w ubezpieczeniu chorobowym a problem nadużyć w prawie do świadczeń” autorstwa Szymona Kasprowskiego opublikowanym w kwartalniku „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” nr 4/2018, został zamieszczony wykres prezentujący sytuację finansową funduszu chorobowego w latach 2008-2017.

źródło: Szymon Kasprowski „Solidarność ubezpieczonych w ubezpieczeniu chorobowym a problem nadużyć w prawie do świadczeń” (w:) Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka nr 4/2018 str. 51. Artykuł dostępny również pod linkiem

Już na pierwszy rzut oka widać, że wpływy ze składek na przestrzeni badanego okresu wzrosły nieznacznie, podczas gdy koszty świadczeń zanotowały galopujący prawie 3-krotny wzrost!!! Rubikon został przekroczony w 2009 roku. Manko funduszu chorobowego osiąga rokrocznie prawie 10 miliardów złotych!!!

Te dane pokazują jak na dłoni powód obecnej polityki prowadzonej przez ZUS. Swoimi działaniami ZUS dąży do zbilansowania sytemu. Organ rentowy posługuje się tymi samymi przepisami prawa, które obowiązywały w czasie, w którym przyznawał i wypłacał świadczenia. Nagle okazuje się, że ZUS rozumie regulacje prawne inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Robi to powołując się niemalże w każdej wydanej decyzji odwołując się do „solidarności, jako zasady stanowiącej podstawę prawa ubezpieczeń społecznych”.

Sam autor przywołanego artykułu twierdzi, że „podejmowane działania przez ZUS mają stosowne uzasadnienie w przepisach prawa”. Czy aby na pewno, skoro trzeba odwoływać się do ogólnych zasad systemu ubezpieczeń społecznych? Tezę o „uzasadnieniu działania ZUS w przepisach prawa” zdaje się kwestionować sam autor, skoro postuluje „rozważenie ewentualnych zmian legislacyjnych w prawie ubezpieczeń społecznych”, co zdaniem autora „pozwoliłoby unikać np. konieczności odwoływania się do zasad ubezpieczeń wynikających z ich aksjologicznych podstaw”.

Podsumowując, na chwilę obecną ekonomia zmusza (czytaj: politycy zmuszają) ZUS do walki na wszelkie możliwe sposoby z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Brak odpowiednich regulacji prawnych powoduje, że ZUS powołuje się w wydawanych decyzjach na zasady ubezpieczeń społecznych, w tym zasadę solidarności. Całą sytuację oceniają sądy i w wyniku działalności orzeczniczej powoli zaczyna klarować się model kontroli i postępowania zarówno przez osoby ubezpieczone jak i przez ZUS. Jak to często bywa, na końcu całego tego łańcucha do gry wkroczą politycy i zapiszą odpowiednie zmiany w przepisach prawa. Pytanie tylko, czy tak powinno to wyglądać w państwie prawa? 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu