SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PODWAŻENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS

PODWAŻENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS

Podważenie umowy o pracę przez ZUS, czy kwestionowanie przez ZUS wysokości wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę to częsta praktyka organu rentowego. KONTROLA ZUS dotycząca zatrudnienia i tytułu do ubezpieczeń często kończy się decyzją o niepodleganiu. Posłowie zadali w tej sprawie pytania do Ministerstwa czy ZUS nie nadużywa swojej pozycji w stosunku do przedsiębiorców. O sprawie napisały m.in. portal bezprawnik.pl, gazetaprawna.pl czy podatki.biz

PODWAŻENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS – INTERPELACJA GRUPY POSŁÓW KO

Pani Poseł Joanny Frydrych z grupą Posłów na Sejm RP przygotowała interpelację nr 21659 w sprawie legalności kontroli ZUS. Posłowie wskazują w interpelacji do Ministra, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza postępowania wyjaśniające i kontrolę stwierdzającą, czy zawarcie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej nie miało na celu nabycia prawa do świadczeń. W ostatnich latach praktyką ZUS stało się nagminne wyłączanie ubezpieczonych z ubezpieczeń społecznych, co tym samym pozbawia ubezpieczonych prawa do świadczeń. Niektóre działania są wręcz nękaniem ze strony ZUS płatników składek i uderzają w swobodę działalności gospodarczej. O tym problemie wielokrotnie informowaliśmy na naszym blogu.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE:

DECYZJA O NIEPODLEGANIU – POZORNA UMOWA O PRACĘ

KWESTIONOWANIE PRZEZ ZUS WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. I / CZ. II / CZ. III / CZ. IV

W interpelacji zostały poruszone ciekawe wątki i pytania o prawo ZUS do podważania doświadczenia zawodowego pracowników i ingerencji w wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę. Posłowie pytali m.in. o to jakie kryteria brane są przez ZUS pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia.

Niestety odpowiedź na interpelację ze strony Ministerstwa nie odnosi się szczegółowo do kluczowych wątków interpelacji. Ministerstwo w zasadzie nie dostrzega problemu w obecnej praktyce działania ZUS.

Do sprawy odniósł się również ZUS. Rzecznik ZUS cytowany przez DGP przyznaje, że kontrola tytułu do ubezpieczeń zbiega się z weryfikacją uprawnień do zasiłku. ZUS stoi na straży Funduszu i bada czy zatrudnienie nie jest fikcją albo czy wynagrodzenie nie zostało sztucznie zawyżone w dokumentach tylko po to, by pracownik uzyskał nienależnie wysoki zasiłek.

Oczywiście ZUS powinien kontrolować i wyłapywać nieprawidłowości. Niemniej jednak poselska interpelacja o środki i metody kontroli ZUS jest zasadna i powinna zostać dogłębnie rozważone przez ustawodawcę. Zbyt szerokie uprawnienia ZUS mogą prowadzić do nadużyć wszak nie od dziś wiadomo, że każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu