SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
UCHYLENIE DECYZJI ZUS O USTALENIU PODSTAWY WYMIARU AUTOKONTROLA

UCHYLENIE DECYZJI ZUS O USTALENIU PODSTAWY WYMIARU AUTOKONTROLA

Prawnik ZUS | Dziś chcemy opowiedzieć o kolejnym budującym sukcesie. Ten tydzień zaczął się rewelacyjnie! A to za sprawą wiadomości o uchyleniu przez ZUS w Warszawie decyzji o ustaleniu podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy!!! ZUS zmienił decyzję na korzyść naszego Klienta w trybie autokontroli. Nie zdarza się to często, ale jak widać takie rozstrzygnięcie jest możliwe.

Pomogło świetnie dopracowane odwołanie od decyzji, które zostało przygotowane przez naszą Kancelarię. Ukłony dla pracy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który wspomógł przedsiębiorcę w sporze z ZUS wstępując do postępowania i przedkładając swoje stanowisko w sprawie. Podziękowania należą się także Panu Posłowi Jakubowi Kuleszy, który skorzystał ze swoich uprawnień i wniósł w tej sprawie interwencję poselską. Odnotować warto, że zostało też wniesione pismo do Pani Ewy Kosowskiej z wnioskiem o ponowne zweryfikowanie sprawy. Te skoordynowane ze sobą działania, wszystkie po trosze, złożyły się na pozytywne zakończenie sprawy.

Paradoksalnie z tego miejsca dziękuję również urzędnikom ZUS. Ostatecznie to Oni zmienili swoje zapatrywanie na sprawę. Mówi się, że tylko krowa nie zmienia zdania. Po angielsku ten aforyzm brzmi nieco inaczej: „A wise man changes his mind, a fool never will”. Czysto ludzko, lubimy mieć rację. Stąd nie często jesteśmy w stanie przychylić się do argumentacji innej osoby i zmienić swoje zapatrywanie na sprawę.

PRAWNIK ZUS: ORGAN RENTOWY NIE MA PRAWA DO INGERENCJI W PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK ZADEKLAROWANĄ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Wielokrotnie na blogu wskazywaliśmy, że ZUS nie ma prawa do ingerencji w podstawę wymiaru składek zadeklarowaną przez przedsiębiorcę! O pomyłce w orzecznictwie SN z 2018 r., które dopuszcza kompetencje ZUS, mówiłem w swoim wystąpieniu na sejmowej podkomisji ds. polityki społecznej w dniu 27.02.2020 r. (wystąpienie dostępny jest tutaj).

Podstawą wymiaru składek przedsiębiorców jest nie faktyczny przychód, lecz zadeklarowana kwota, mieszcząca się w ustawowych „widełkach”, obejmujących od 60% do 250% prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 3 ustawy systemowej).

We wpisie z 4 lipca ostrzegaliśmy Czytelników bloga o nowej praktyce ZUS, który wbrew pozorom nie odstąpił od wydawania decyzji o obniżeniu podstawy wymiaru. Tak też było w tej sprawie, gdzie ZUS wydał decyzję o obniżeniu podstawy wymiaru składek po fali uchyleń tego typu decyzji.

Tym bardziej cieszy sukces w sporze z ZUS, który w tej konkretnej sprawie wycofał się z wydanej decyzji o obniżeniu podstawy wymiaru składek. Co bardzo ważne, dzięki autokontroli ze strony ZUS, przedsiębiorca nie będzie musiał przechodzić przez spór sądowy, który zwykle toczy się długo, a jego wynik zawsze do ostatnich chwil pozostaje niepewny.

Decyzja o uchyleniu decyzji ustalającej podstawę wymiaru i o umorzeniu postępowania może posłużyć innym walczącym z ZUSem przedsiębiorcom, dlatego też załączamy jej zdjęcia do wpisu. W swojej indywidualnej sprawie można powołać się na tę decyzję. Zgodnie bowiem z art. 8 § 2 KPA stosowanym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z mocy odesłania z art. 123 ustawy systemowej, sprawy powinny być rozstrzygane w ten sam sposób w podobnych stanach faktycznych i prawnych.

Skoro ZUS w Warszawie nie uznaje kompetencji do ingerencji w podstawę wymiaru składek deklarowaną przez przedsiębiorcę to w taki sam sposób sprawę powinien rozstrzygać ZUS w Bielsku-Białej, Katowicach, Krakowie, czy Rzeszowie, bo po myśli przywołanego przepisu Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu