SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM

Prowadzenie działalności gospodarczej na zasiłku macierzyńskim – czy to dopuszczalne? Innymi słowy Czy można wykonywać pracę zarobkową w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego?

Powszechnie wiadomo, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Przebywając na zasiłku chorobowym nie można pracować. Taką zasadę ustanawia art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Zakaz aktywności zarobkowej dotyczy pracy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego lub przebywania na zasiłku opiekuńczym (z mocy odesłania odpowiednio z art. 22 ustawy zasiłkowej oraz z art. 35 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Natomiast podobnej regulacji nie ma w odniesieniu do zasiłku macierzyńskiego. Z analizy regulacji ustawy zasiłkowej wynika zatem, że ustawodawca nie przewidział utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w trakcie pobierania tego zasiłku.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM

Jak podpowiada portal poradnikprzedsiębiorcy.pl prowadzenie działalności gospodarczej podczas zasiłku macierzyńskiego jest prawnie dozwolone.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi osobny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej, który stanowi, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby pobierające zasiłek macierzyński.

Sama ustawa systemowa przewiduje możliwość zbiegu tytułu do ubezpieczeń jakim jest zasiłek macierzyński z innymi tytułami jak prowadzenie działalności gospodarczej, praca na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Wynika z tego, że sama ustawa systemowa dopuszcza możliwość pracy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (por. art. 9 ust. 1c i 1d ustawy systemowej).

Jak wskazano w piśmiennictwie: „Należy podkreślić, że obowiązujące przepisy nie zabraniają aktywności zawodowej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Ta aktywność jest dopuszczalna zarówno gdy zasiłek macierzyński dana osoba nabyła z działalności, jak i gdy prawo do zasiłku nabyła z wykonywanej równocześnie umowy o pracę czy też innego tytułu.” (por. J. Wantoch-Rekowski, Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, LEX 2015).

Zatem niezależnie od tytułu, z którego ubezpieczony nabył prawo do zasiłku macierzyńskiego, ma on prawo do aktywności zawodowej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to także osób, które nabyły zasiłek macierzyński z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskim jest dozwolone i nie powoduje utraty prawa do tego zasiłku.

Regulacja art. 9 ust. 1c i 1d ustawy systemowej ustalająca reguły zbiegu tytułów do ubezpieczeń w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego (co jak zostało wyżej powiedziane stanowi osobny tytuł do ubezpieczeń społecznych) łącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej została wprowadzona od dnia 1 września 2009 r. na mocy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dokonanej ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. 2009 nr 71 poz. 609). Przedmiotowa nowelizacja dodała ust. 1c i ust. 1d do art. 9 ustawy systemowej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, „W wyniku wprowadzenia proponowanych rozwiązań osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego) będą mogły bez utraty tego ubezpieczenia prowadzić pozarolniczą działalność, korzystając z ochrony ubezpieczeniowej, jaką daje pobieranie zasiłku macierzyńskiego”. Celem wprowadzonej regulacji była aktywizacja zawodowa kobiet i ułatwianie im łączenia macierzyństwa z pracą zawodową, w tym ułatwienie kobietom aktywnym zawodowo w okresie po urodzeniu dziecka prowadzenie działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu