SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA OBNIŻENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEZ ZUS

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA OBNIŻENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEZ ZUS

PRAWNIK ZUS | Wiele ostatnio na blogu poświęciliśmy tematyce obniżenia podstawy wymiaru składek przez ZUS przedsiębiorcom – ZUS OBNIŻA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEDSIĘBIORCOM. Konsekwentnie opowiadamy się za brakiem podstawy prawnej do tego typu praktyk ze strony ZUS. Pytanie jak ten problem przedstawia się wobec osób, dla których tytułem do ubezpieczeń społecznych jest współpraca?

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA. JAKIE SKŁADKI NA ZUS?

Zasadą jest, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób współpracujących ustalana jest tak samo jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to z przepisu art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Jasno i wyraźnie jest o tym mowa na portalu podatki.biz czy chociażby w kalkulatorze składek gofin.pl, gdzie oba tytuły do ubezpieczeń zostały zrównane. Podobnie na oficjalnej stronie ZUSu w artykule Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jedyna różnica pomiędzy obiema grupami ubezpieczonych to fakt, że osoby współpracujące nie mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS i płacić ich od niższej podstawy wymiaru przez pierwsze 24 miesiące (pisze o tym serwis biznes.gov.pl).

Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorca zgłaszający do ubezpieczeń osobę współpracującą (np. żonę) może zadeklarować na ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej podstawę wymiaru składek w wysokości od 3.136,20 zł (minimalne 60% podstawy wymiaru) do 13.067,50 zł (maksymalne 250% podstawy wymiaru).

OBNIŻENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSOBIE WSPÓŁPRACUJĄCEJ PRZEZ ZUS

Jeśli osoba współpracująca jest zgłoszona z minimalną podstawą wymiaru (3.135,20 zł), wówczas ZUS może jedynie zakwestionować sam tytuł do ubezpieczeń społecznych, bo niższych składek z tego tytułu podlegania do ubezpieczeń płacić się zwyczajnie nie da. Inna sytuacja zachodzi, gdy osoba współpracująca zostanie zgłoszona do ubezpieczeń z wysokimi składkami ZUS. Wtedy wkracza ZUS na kontrolę. Najczęściej w decyzji o obniżeniu podstawy wymiaru organ rentowy odwołuje się do art. 58 Kodeksu cywilnego (nieważność z uwagi na zasady współżycia społecznego) oraz do zasady równego traktowania wszystkich ubezpieczonych z art. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Argumentem ZUS na obniżenie podstawy wymiaru jest „wyraźne naruszenie zasad równowagi pomiędzy udziałem w tworzeniu funduszu ubezpieczeniowego a wysokością świadczeń wypłacanych z tego funduszu. Wniesienie do ZUS roszczenia o wypłatę zasiłku chorobowego w krótkim okresie od zgłoszenia do ubezpieczeń nie da się postrzegać jak etycznego i uczciwego wobec innych uczestników systemu ubezpieczeń społecznych. Zmierza ono bowiem wprost do świadomego osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści z tego systemu kosztem pozostałych ubezpieczonych, którzy pokrywaliby w dużej części wydatki związane z wypłacanym zasiłkiem”.

ZUS nie ma jednak podstawy prawnej do tego aby obniżać podstawy wymiaru składek dla osób współpracujących. Wynika to z konstrukcji uregulowań prawnych, które daja w tym zakresie swobodę do deklarowania dowolnej podstawy wymiaru w granicach ustawowych widełek. W tym zakresie swoją aktualność zachowuje uchwała składu 7 Sędziów SN z 2010 r., II UZP 1/10:

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu