SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODMOWA POSTOJOWEGO. ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

ODMOWA POSTOJOWEGO. ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Odmowa postojowego następuje w drodze decyzji ZUS od której przysługuje odwołanie. Niestety nie zawsze wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Często są uzasadnione wątpliwości, czy ZUS słusznie odmówił świadczenia. Pisaliśmy o tym w tekście o ŚWIADCZENIU POSTOJOWYM DLA WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ.

ODMOWA PRAWA DO ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO; ODWOŁANIE DO SĄDU

Zawsze jest szansa odwołać się od decyzji ZUS do sądu. Co na ten temat ustawodawca przewidział w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19?

Zgodnie z art. 15zv, odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.

Zatem jak widać, przepisy ustawy COVID’owej w sprawie odwołań od decyzji ZUS odsyłają do stosowania przepisów, które stosuje się w sprawach odwołania od innych decyzji ZUS. Tak jak przy innych odwołaniach od decyzji – w sprawie odmowy postojowego odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS, co oznacza że fizycznie to do ZUS należy je złożyć. Organ rentowy ma 30 dni na zmianę decyzji w trybie autokontroli. Jeśli ZUS nie zmieni decyzji wówczas powinien przekazać sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem, co w praktyce oznacza, że ZUS musi złożyć odpowiedź na odwołanie.

Z racji braku uregulowań szczególnych należy przyjąć, że odwołania od decyzji ZUS będą przekazywane do rozpoznania przez sąd okręgowy właściwy według miejsca zamieszkania odwołującego się. Wynika to z ogólnej zasady domniemania właściwości sądów okręgowych w sprawach ZUS wynikającej z art. 4778 § 1 KPC.

ODMOWA POSTOJOWEGO; WYMOGI FORMALNE ODWOŁANIA

Odwołanie wnosi się na piśmie do Oddziału / Inspektoratu ZUS, który wydał decyzję w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 47710 § 1 KPC, odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis osoby odwołującej się.

ZUS powinien pouczyć jak odwołać się od decyzji.

Interesuje Cię temat odwołań od decyzji ZUS?

CZYTAJ TERAZ: ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – JAK JE PRZYGOTOWAĆ?

POBIERZ TERAZ: DARMOWY WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu