SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
NIEOPŁACANIE SKŁADEK NA ZUS PRZEZ PRACODAWCĘ A OKRES SKŁADKOWY

NIEOPŁACANIE SKŁADEK NA ZUS PRZEZ PRACODAWCĘ A OKRES SKŁADKOWY

Nieopłacanie składek na ZUS przez pracodawcę a okres składkowy. Czy pracownik ponosi negatywne konsekwencje nieopłacenia składek przez pracodawcę? ZUS bardzo często w dalszym ciągu nie zalicza do stażu pracy okresów, za które pracodawca nie opłacił składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika. Tym samym niezgodne z prawem działanie pracodawcy organ rentowy wykorzystuje na niekorzyść pracownika. Może to prowadzić do pozbawienia prawa do świadczenia, a zdecydowanie częściej do obniżenia wypłaty emerytury lub renty.

NIEOPŁACANIE SKŁADEK NA ZUS PRZEZ PRACODAWCĘ A OKRES SKŁADKOWY

Jak wskazuje prasa branżowa, W orzecznictwie sądowym jednoznacznie uznaje się, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jest okresem ubezpieczenia, czyli okresem składkowym, niezależnie od tego, czy pracodawca opłacił składki na ubezpieczenie (czytaj więcej na www.rp.pl). W artykule zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej wskazano jednak, że ZUS, wbrew sądom, nadal nie zalicza do emerytury okresów bez składek.

Jedyną drogą do zmiany decyzji ZUS jest odwołanie się od decyzji i domaganie się na drodze postępowania sądowego zmiany decyzji ZUS.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Pomoc prawna w sporach z ZUS. Zastanawiasz się jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Zobacz wzór odwołania od decyzji ZUS. Odwołanie od decyzji ZUS wzór edytowalny.

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 stycznia 2019 r., III AUa 332/18 podkreślono, że:

Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy składkowe uwzględnia się jako okresy ubezpieczenia bez względu na to, czy płatnik niebędący ubezpieczonym opłacił należne za ubezpieczonego składki. Przy weryfikacji okresów uwzględnianych do ustalenia prawa i wysokości emerytury lub renty nie uwzględnia się okresów, za które nie zostały opłacone składki tylko, gdy płatnik składek zobowiązany do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność (płatnikami takich składek) nie opłacił składek na takie ubezpieczenia społeczne. Przeciwne stanowisko, że skutki zaniechania opłacania składek przez niebędących ubezpieczonymi płatników obarczałyby ubezpieczonych ryzykiem „utraty” składkowych okresów ubezpieczenia, byłoby zaprzeczeniem istoty i automatyzmu prawnego powstawania i podlegania obowiązkowym stosunkom ubezpieczeń społecznych oraz obliczania i opłacania przez płatników całości należnych składek za ubezpieczonych, choćby w części finansowanych. Ubezpieczony celem uzyskania korzystnych skutków orzeczniczych musi natomiast wykazać, że w kwestionowanych przez ZUS okresach wykonywał pracę.

 

Podobny wyrok zapadł w sprawie nie uwzględnienia przez ZUS do kapitału początkowego okresu od 1 maja 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. z uwagi na nieopłacenie składki na ubezpieczenia społecznego (wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 15.05.2018 r., VI U 12/18).

Warty uwagi jest także głos Sądu Najwyższego z wyroku z dnia 07.03.2017 r., III UK 84/16, w którym SN stwierdził, iż zarówno  brak  pisemnej  umowy  o  pracę,  jak  i  niezgłoszenie skarżącego przez  pracodawcę  do  ubezpieczenia  społecznego  i  nieopłacenie należnych składek nie przesądza o nieistnienia stosunku pracy między skarżącym a pracodawcą i niemożliwości uznania spornego okresu za składkowy.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu