SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA 3 MIESIĄCE

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA 3 MIESIĄCE

Jak wiadomo w ramach tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące marzec – maj 2020.

Według stanu na 9 września 2020 r. zwolnienie z opłacania składek osiągnęło poziom 12.037.258.409,50 PLN (taką liczbę podaje M. Pognowski w artykule „Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na podstawie tarczy antykryzysowej na tle poprzednio obowiązujących rozwiązań dotyczących umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne” opublikowanym w miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 10/2020 str. 36-41).

Jednak nie wszyscy, którzy wnioski złożyli otrzymali wnioskowaną pomoc, bo jak się okazuje ZUS zgubił wnioski RDZ.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA 3 MIESIĄCE - ZUS ZGUBIŁ WNIOSKI RDZ

Możliwość umorzenia składek za miesiące marzec-maj 2020 została ograniczone czasowo. Płatnik był zobowiązany wypełnić wniosek RDZ i przekazać do ZUS w terminie do 30 czerwca 2020 (od 24 czerwca 2020 wyłącznie w formie elektronicznej przez PUE).

W tym przypadku ustawodawca nie dopuścił prawnej możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku bądź dokumentów rozliczeniowych.

Pytanie co w przypadku, gdy ZUS zgubił wniosek RDZ? Zgłasza się do nas coraz więcej osób, które spotykają się z tego typu sytuacją. Fata morgana znikające wnioski RDZ. ZUS odmawia zwolnienia ze składek, bo zdaniem ZUS płatnik nie złożył wniosku, podczas gdy płatnik wrzucił wniosek do urny w ZUS i nie uzyskał jakiegokolwiek potwierdzenia złożenia.

W takiej sytuacji jedynym ratunkiem jest udowodnienie, że wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek został złożony w terminie i w przepisanej prawem formie, a to ZUS go zagubił. Nie ma bowiem możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku RDZ. Jak udowodnić fakt złożenia wniosku o zwolnienie ze składek? Wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi jak zeznania świadków, rachunek za taksówkę do placówki ZUS itp.

Jeśli ZUS się z tym nie zgodzi, to powinien wydać decyzję o odmowie zwolnienia ze składek. W tym wypadku ZUS też może nie chcieć takiej decyzji wydać, bo będzie argumentował, że skoro nie było wniosku to i nie będzie decyzji. W takim wypadku należy ostatnie pismo w sprawie potraktować jako decyzję ZUS i złożyć od niego odwołanie, a tak naprawdę wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ZUS za pośrednictwem Oddziału ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatniego pisma w sprawie.

Od decyzji kończącej sprawę z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 31zq ust. 7: Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, następuje w drodze decyzji.

Po myśli art. 31zq ust. 8: Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o której mowa w ust. 7, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu