SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
RENTA RODZINNA WYPADKOWA

RENTA RODZINNA WYPADKOWA

Renta rodzinna wypadkowa jest szczególnym świadczeniem uregulowanym w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zgodnie z przepisem art. 17 powołanej ustawy, renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta rodzinna wypadkowa – szczególna przesłanka nabycia prawa do świadczenia

Ustawa wypadkowa przewiduje, że renta rodzinna wypadkowa przysługuje członkom rodziny zmarłego tylko w sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Tę szczególną przesłankę musi ustalić Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrujący wniosek o przyznanie świadczenia. Organ rentowy ustala tę przesłankę na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w sprawie ustalenia związku śmierci z określonymi okolicznościami i/lub na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS.

Orzecznictwo nieco luzuje tę przesłankę i uznaje, że jeżeli zgon pracownika nastąpił wskutek różnych chorób, z których przynajmniej jedna była chorobą zawodową, to członkom jego rodziny przysługuje renta rodzinna wypadkowa (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 października 2012 r., III AUa 793/12). W podobnym tonie wypowiedział się Sądy Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 23 marca 2017 r., III AUa 407/16: Dla uznania, iż śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, wystarczy ustalenie, że stwierdzona choroba zawodowa stanowiła jedną z przyczyn jego zgonu. W innym orzeczeniu Sąd Apelacyjny ze Szczecina wskazał, że stwierdzona choroba zawodowa musi stanowić jedną z istotnych przyczyn zgonu (wyrok SA Szczecin z dnia 17 stycznia 2017 r., III AUa 452/16).

W sprawie sądowej z odwołania od decyzji ZUS nie obejdzie się zatem bez dowodu z opinii biegłego. Ze względu na pojawiające się wiadomości specjalne, Sąd rozpoznający sprawę nie jest w stanie sam ustalić czy, a jeśli tak to w jakim stopniu wypadek przy pracy lub choroba zawodowa przyczyniły się do zgonu ubezpieczonego.

Ułatwienie w uzyskaniu „zwykłej” renty rodzinnej

Ustawa wypadkowa przewiduje, że członkom rodziny rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia wypadkowego, który zmarł z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, przysługują świadczenia określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS bez względu na długość okresu uprawniającego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie tych przepisów. To ułatwienie pozwala na nabycia prawa do renty rodzinnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji, gdy zmarły nie spełniał warunków do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów tej ustawy (art. 57 ust. 1 pkt 2,  art. 58).

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu