SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

POZORNOŚĆ UMOWY O PRACĘ

Pozorność umowy o pracę – kiedy ZUS może uznać umowę o pracę za nieważną? Pozorna umowa o pracę konsekwencje dla pracodawcy. Zakwestionowanie umowy o pracę przez ZUS. Jak udowodnić, że umowa nie była pozorna?

ZUS prowadzi obecnie bardzo wiele postępowań, które kończą się decyzją o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych. Organ rentowy podważa umowę o pracę uznając pozorność umowy o pracę. Praktyki ZUS nie dotyczą tylko kobiet w ciąży ale także większościowych wspólników spółek z o.o., czy umów o pracę zawartych pomiędzy małżonkami.

Widzimy, że ZUS w całej Polsce aktywnie prowadzi szereg postępowań, w których uznaje umowy o pracę za pozorne i wydaje decyzje o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych, co niesie za sobą dalsze konsekwencje prawne. Jeśli w Państwa indywidualnej sprawie ZUS wydał taką decyzję, to niezwłocznie powinniście skontaktować się z prawnikiem ZUS.

Skontaktuj się z nami już dziś. Napisz kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Wielowątkowo opisujemy poszczególne przypadki działania ZUS na naszym blogu. Pokazujemy praktyki ZUS i sposoby jak bronić się przed niesłuszną decyzją.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY:

DECYZJA O NIEPODLEGANIU – POZORNA UMOWA O PRACĘ

ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. I / CZ. II / CZ. III / CZ. IV

ZAKWESTIONOWANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS

POZORNOŚĆ UMOWY O PRACĘ

Odwołując się od decyzji ZUS uznającej pozorność umowy o pracę warto zwrócić uwagę na dwa aspekty sprawy. Mianowicie umowa o pracę w toku kontroli ZUS i/lub postępowania przed sadem ubezpieczeń społecznych jest badana przez pryzmat dwóch kryteriów, tj. od strony formalnej oraz od strony faktycznej.

POZORNOŚĆ UMOWY O PRACĘ – FORMALNE BADANIE UMOWY O PRACĘ

Formalne badanie umowy o pracę sprowadza się do analizy dokumentów, takich jak:

– umowa o pracę;

– zakres obowiązków;

– listy obecności;

– wstępne badania lekarskie

– szkolenie BHP

– potwierdzenia przelewu wynagrodzenia za pracę.

Te wszystkie dokumenty sprawdza ZUS w toku kontroli czy umowa o pracę jest pozorna. Już brak któregoś z tych dokumentów naprowadza ZUS na okoliczność, że umowa o prace może być nieważna, chociaż jak pisaliśmy o tym np. tutaj uchybienia formalne nie oznaczają, że pod względem prawnym umowa jest nieważna i przez to nie może stanowić tytułu do ubezpieczeń społecznych.

POZORNOŚĆ UMOWY O PRACĘ – ASPEKT MATERIALNY

Od stron materialnej ZUS/sąd sprawdzają stosunek pracy pod kątem tego, czy pracownik faktycznie wykonywał umówioną pracę. W jednej ze spraw ZUS wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie o pozorność umowy o pracę. Ubezpieczona przedstawiła wydruk łącznie dwóch ryz papieru, czyli 1000 stron różnego rodzaju mejli do kontrahentów i klientów w czasie jej pracy. Po tak bogatym materiale dowodowym ZUS umorzył postępowanie, bowiem miał świadomość, że nie ma szans przeforsować tezy o pozorności umowy o pracę w sądzie. Mejle dowodziły niezbicie, że umowa o pracę faktycznie była realizowana. Zawierały godziny i daty ich sporządzenia, a także poddawały się weryfikacji, bowiem adresaci mejli mogli potwierdzić fakt współpracy.

W innej sprawie ZUS prowadził kontrolę umowę o pracę, która była wykonywana całkowicie zdalnie, tj. poza siedzibą pracodawcy. Pracownik nie miał fizycznie biurka, ani też nigdy nie był w biurze. To wzbudzało podejrzenia ZUS, czy umowa rzeczywiście była realizowana, czy była zawarta jedynie fikcyjne celem pozyskania zasiłków. Na etapie postępowania wyjaśniającego ubezpieczona przedłożyła ponad 320 wydruków ze zdjęciami obrazującymi swoje zaangażowanie w pracę, począwszy od printscreen’ów z procesu rekrutacyjnego, po wewnętrzną korespondencję z szefostwem firmy, materiały z prezentacji dla klientów, oświadczenia klientów potwierdzające wykonywaną pracę. Tak bogaty materiał zaoferowany na etapie postępowania administracyjnego dał pozytywny efekt i ZUS uznał umowę o pracę za ważny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Powyższe pokazuje, że warto „pokazać” swoją pracę wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi już na etapie postępowania administracyjnego. ZUS wysyła często listę pytań weryfikacyjnych (pisaliśmy o tym tutaj), nie należy „zamykać się” w pytaniach ZUS, tylko należy jak najpełniej zaprezentować fakt wykonywania pracy i wykazać to poprzez dołączenie obiektywnych dowodów, jak mejle, zdjęcia, oświadczenia świadków.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Prowadzimy z sukcesami sprawy przeciwko ZUS:

odwołanie od decyzji ZUS

apelacja w sprawach ZUS

skarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu