SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
POZORNOŚĆ UMOWY O PRACĘ ZUS

POZORNOŚĆ UMOWY O PRACĘ ZUS

Pozorność umowy o pracę ZUS. ZUS podważa umowę o pracę podając, że umowa zawarta dla pozoru jest nieważna. Organ rentowy stosuje w tym zakresie przepis art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy. Pisaliśmy na blogu, że najczęściej ZUS zarzuca pozorność umowy o pracę w sytuacji gdy po krótkotrwałym zatrudnieniu ubezpieczony zgłasza roszczenie o wypłatę zasiłku. Żaden przepis prawa nie określa bowiem minimalnego okresu pracy, który dawałby prawo do skorzystania z zasiłku. Rodzi to problem kontroli ZUS, który w wielu przypadkach osób zgłaszających się do Kancelarii, wydaje zbyt pochopnie decyzje o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ:

ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. I / CZ. II / CZ. III / CZ. IV

ZAKWESTIONOWANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS

POZORNOŚĆ UMOWY O PRACĘ ZUS – SĄD STAJE PO STRONIE OBYWATELA

Dziennik Gazeta Prawna na swoich stronach internetowych informuje, że Sąd dyscyplinuje ZUS i staje po stronie ubezpieczonej. Chodzi o wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 15 stycznia 2021 r., IV U 410/20 – link do orzeczenia.

W tezie tego orzeczenia znalazł się pogląd, iż ZUS nie jest uprawniony do uznawania umów o pracę za pozorne:

Organy stosujące prawo nie mogą kreować ograniczeń działalności gospodarczej bo tworzą stan ekstremalnej niepewności prawa naruszając art. 2, art. 7 i art. 22 Konstytucji. Akceptacja praktyk ZUS tworzy stan niepewności co do obowiązującego prawa i wiążących stron umów dotyczących sfery obrotu gospodarczego. ZUS swoimi praktykami kreuje nowe poza ustawowe jej ograniczenie. Ważność każdej umowy o pracę zależy od kaprysu organu stosującego prawo, który w dowolnym czasie zmienia jej charakter i na nowo definiuje jej treść lub ocenia ważność umowę. ZUS weryfikuje umowy tylko wtedy gdy ubezpieczony pobierze jakiekolwiek świadczenie z ZUS, co nie przeszkadza, iż pobiera składki od umowy zgodnie z jej treścią. Prawo ubezpieczeń nie przewiduje instytucji nadużycia prawa publicznego przez podmioty umów cywilnych. Taka konstrukcja prawna nie może wynikać z sądowej kreacji uprawnień ze sfery prawa prywatnego do sfery prawa publicznego poprzez przeniesienie cywilistycznych konstrukcji wad oświadczeń woli do prawa publicznego. Na poziomie ustawy sprzeciwia się temu zakres art. 1 Kodeksu Cywilnego (KC), na poziomie Konstytucji art. 2, art. 7, art. 87 oraz art. 10. Sądowa kreacja uprawnień ZUS zmienia zakres art. 1 Kodeksu Cywilnego (KC) a w świetle orzecznictwa SN ujawnia jego niespójność. Paradoksalnie gdy ZUS broni Skarbu Państwa można z woli SN wady umów kreować z KC oraz odwoływać się do zasad współżycia i poczucia sprawiedliwości aby zmienić jednoznaczną normę prawa publicznego. Gdy trzeba chronić obywatela przed bezprawiem organu państwa już tego nie wolno czynić. Jest to zatem nierówne i antyobywatelskie stosowanie prawa. Należy wskazać, iż konstrukcja prawna wadliwiej czynności w sferze prawa publicznego musiałaby kompleksowo rozwiązywać skutki unieważnienia umów o prace w przestrzeni podatkowej, karnej, ubezpieczeniowej i czasowej. Wszak kwestionując ważność umowy o prace czy wysokość wynagrodzenia w tej umowie, ZUS w sposób milczący twierdzi, iż strony stosunku pracy nadużyły uprawnień w tych dziedzinach prawa.

Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał, że niedopuszczalne jest powoływanie się przez ZUS na klauzule generalne zasad współżycia społecznego tylko po to, aby uznać umowę o pracę za pozorną i jako taką nieważną: „Zdaniem Sądu przepisy – klauzule zasad nie stanowią w tradycji myśli prawniczej uprawnień organu państwa do zmiany przepisów na korzyść tych organów.  Gdyby takie uprawnienia przypisać państwu (ZUS) to prawo w zakresie jego przewidywalność i konkretności nie istnieje, a kompetencje organu mogą być swobodnie kreowane”.

Sąd podkreślił przy tym, że rygoryzm prawa publicznego nie może być łagodzony konstrukcją nadużycia zasad współżycia społecznego.

O innym korzystnym wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie pozorność umowy o pracę ZUS pisaliśmy tutaj: DECYZJA O NIEPODLEGANIU – POZORNA UMOWA O PRACĘ.

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu