SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DWUOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O. A ZUS 2023

DWUOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O. A ZUS 2023

Dwuosobowa spółka z o.o. a zus 2023. We wpisie z sierpnia 2023 „PRAWIE JEDNOOSOBOWA SP. Z O.O. SKŁADKI ZUS” informowaliśmy czytelników bloga o praktyce ZUS polegającej na uznawaniu większościowego wspólnika sp. z o.o. za jednoosobowego wspólnika i żądaniu zapłaty składek przez ZUS.

Obecnie ilość decyzji ZUS, w których ZUS ustala obowiązek podlegania do ubezpieczeń przez większościowego wspólnika, znacznie się nasiliła. Tylko w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy ponad 10 zapytań w tego typu sprawach (m.in. sprawy dotyczyły decyzji wydawanych przez ZUS Warszawa, ZUS Kielce). Jedna z Klientek w ogóle nie otrzymała decyzji, a przy okazji wizyty w ZUS ws. 500+ na dzieci dowiedziała się o długu w ZUS na kwotę ponad 80.000 zł. Taki przypis składek ZUS Kraków zrobił „z urzędu” bez wydawania decyzji i pouczył, że zawsze można zwrócić się o wydanie decyzji.

DWUOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O. A ZUS 2023

Na kontrowersje w temacie „dwuosobowa spółka z o.o. a ZUS 2023” zwraca uwagę mec. Kazimierz Romaniec w artykule zamieszczonym na Linkedin.

W 2023 nie zmieniły się przepisy. Tak jak to było dotychczas obowiązek podlegania do ubezpieczeń i zapłaty składek dotyczy tylko wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Wiele oddziałów ZUS na siłę rozszerza treści przepisu i wydaje decyzje, w których nakłada obowiązek podlegania do ubezpieczeń na większościowego wspólnika.

Przykład takiej decyzji wydanej przez ZUS Lublin poniżej:

DWUOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O. A ZUS 2023

ZUS nie powinien wydawać tego typu decyzji. Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS Lublin co do zasady trafiają do rozpoznania przez sądy apelacji lubelskiej. W jednym z orzeczeń Sąd Apelacyjny w Lublinie w cudzysłowie „zakazał” stosowanie tego typu praktyki przez ZUS. Chodzi o wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie   z dnia 23 marca 2022 r., III AUa 1018/21, w którym Sąd oddalił apelację ZUS.

Na kanwie rozstrzyganej sprawy ZUS uznał, że wspólnik posiadający 95% udziałów powinien podlegać do ubezpieczeń i płacić składki. Sądy obu instancji uznały tę decyzję za błędną. W uzasadnieniu wyroku Sąd 2. Instancji napisał:

„Sąd Apelacyjny w pełni podziela pogląd wyrażony w powołanym przez Sąd Okręgowy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2020 r., I UK 225/19, że wspólnik, który ma tylko 5 udziałów jest wspólnikiem spółki z o.o., co oznacza, że drugi wspólnik nie jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Posiadanie choćby jednego udziału w dwuosobowej spółce z o.o. powoduje, że drugi wspólnik traci tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.”.

ZUS powinien zaprzestać dalszego wydawania tego typu decyzji. Jednak widocznie nie wszyscy odwołują się od decyzji i ZUS liczy na to, że w części przypadków decyzja uprawomocni się, co będzie skutkować naliczeniem składek do zapłaty.

[WAŻNE] Pamiętajcie Państwo warto odwoływać się od decyzji ZUS. Jeśli ZUS wydał decyzję i nie rozumiecie co ona oznacza i do czego może prowadzić, to powinniście skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach ZUS, który oceni co należy w danej sytuacji zrobić.

Dwuosobowa spółka z o.o. a zus 2023; kancelaria wygrywa sprawy z ZUS: WYGRANA Z ZUS WAŁBRZYCH i WYGRANA Z ZUS BIELSKO-BIAŁA.

PRAWNIK SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SPRAWACH ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach ZUS. Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu