SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DWIE EMERYTURY DLA MUNDUROWYCH 2021

DWIE EMERYTURY DLA MUNDUROWYCH 2021

Dwie emerytury dla mundurowych 2021. Podwójna emerytura dla mundurowych. Czy jest możliwa wypłata podwójnej emerytury mundurowym? Jest możliwość pobierania dwóch emerytur jednocześnie – emerytury z WBE (ZER MSW) oraz emerytury z ZUS. Natomiast praktyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest taka, że zawiesza wypłatę emerytury z systemu powszechnego. ZUS opiera się na dosłownym brzmieniu przepisów i uznaje, że jest możliwa wypłata tylko jednego świadczenia emerytalnego. Należy wystąpić do Sądu Okręgowego z odwołaniem od decyzji ZUS wnosząc o zobowiązanie przez Sąd organu rentowego do podjęcia wypłaty zawieszonej emerytury.  Warunkiem pobierania dwóch świadczeń jednocześnie jest to aby emeryt miał pełną emeryturę z WBE (ZER MSW) – maksymalne 75% podstawy wymiaru bez doliczania jakiegokolwiek cywilnego okresu pracy.  Prowadzimy tego typu sprawy z sukcesami i w przypadku pobierania maksymalnej emerytury mundurowej, bez uwzględnienia w niej jakichkolwiek okresów „cywilnego” stażu pracy, Sądy przychylają się do odwołań i nakazują ZUS podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

DWIE EMERYTURY DLA MUNDUROWYCH 2021 – SN ZDECYDUJE W POWIĘKSZONYM SKŁADZIE

Na blogu informujemy jakie warunki należy spełniać, aby skutecznie ubiegać się w ZUS o drugą emeryturę obok tej wypłacanej przez WBE lub ZER MSW.

W ostatnim czasie media donoszą o pytaniu prawnym skierowanym do Sądu Najwyższego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie podwójnej emerytury dla mundurowych. Jak wskazuje portal Dziennika Gazety Prawnej: „Powiększony skład Sądu Najwyższego rozstrzygnie, czy żołnierzowi, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed 1 stycznia 1999 r., a po przejściu do cywila opłacał składki do ZUS, będzie przysługiwać świadczenie z dwóch systemów – mundurowego i powszechnego. Tak wczoraj zdecydował SN.” Chodzi o sprawę emeryta wojskowego, który po przełomowym wyroku SN z 24 stycznia 2019 r., sygn. I UK 426/17, zwrócił się do ZUS o wypłatę drugiej emerytury w związku z cywilnymi okresami pracy za które były odprowadzane składki do ZUS, a które to okresy nie miały żadnego wpływu na wysokość pobieranej emerytury wojskowej. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu powziął wątpliwości jak ma rozstrzygnąć tę sprawę i skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego. SN przekazał rozstrzygnięcie tej sprawy powiększonemu składowi (postanowienie z dnia 22 września 2021 r., III UZP 5/21).

SN w składzie 3 osobowym zdecydował, że przekaże sprawę powiększonemu składkowi, dzięki czemu wydane rozstrzygnięcie będzie miało większą moc. Chodzi o następujące zagadnienie:

Czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który  pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 02 stycznia  1999 r., i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych poprzedzających zawodową służbę wojskową, jak i przypadających po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługująca z tytułu powyższych okresów składkowych (art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w  związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?

Jest to kluczowe pytanie dla spraw o podwójną emeryturę dla mundurowych.

Możemy się spodziewać, że rozstrzygnięcie tej sprawy przez powiększony skład SN albo utrwali precedensowe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego korzystne dla obywateli – mowa tu o wyroku z 24 stycznia 2019 r., sygn. I UK 426/17 albo odwróci korzystny trend i „zablokuje” możliwość skutecznego starania się o dwie emerytury dla mundurowych.

W prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach postanowienie SN z 22 września 2021 r. już zaczyna „działać”. To znaczy Sądy Okręgowe i Apelacyjne rozpoznające sprawy naszych Klientów zaczynają zawieszać rozpoznanie sprawy do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez powiększony skład Sądu Najwyższego. To pokazuje, jaką wagę dla spraw o podwójną emeryturę będzie mieć głos SN. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie, które pozwoli utrzymać korzystny trend w orzecznictwie. Działania emeryta mundurowego, który podjął pracę i odprowadzał z tego tytułu składki do ZUS powinny zostać docenione przez system i taki emeryt powinien otrzymywać drugą emeryturę z ZUS. Jeśli bowiem przyjmujemy, że emerytura jest pochodną naszej aktywności zawodowej i standardu życia jaki utrzymywaliśmy, to nie ma żadnych racjonalnych powodów ku temu, aby odmawiać prawa do wypracowanego drugiego świadczenia emerytalnego. Emeryt mundurowy sam swoją ciężką pracą wypracował drugie świadczenie, które ZUS powinien teraz wypłacać.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Ten post ma 3 komentarzy

  1. Stan faktyczny uregulowań prawnych stosowanych przez ZUS reprezentujący Rzeczpospolitą Polską umożliwia wraz z biernym przyzwoleniem resortowych biur emerytalnych służb mundurowych okradanie obywateli .W świetle wadliwie ustanowionego prawa w praktyce doprowadzono do sytuacji, w której zróżnicowano obywateli RP stworzono drugą kategorie pogwałcając konstytucyjne oraz ustawowe prawa obywateli do zwiększenia emerytur z racji dodatkowego zatrudnienia .Wykluczono otrzymanie drugiej emerytury dla obywateli emerytów ze służb mundurowych opłacających składki w systemie świadczeń społecznych z racji dodatkowego zatrudnienia . Pozostali obywatele w przypadku dodatkowego zatrudnienia poi uzyskaniu praw emerytalnych i kontynuując pracę bez ograniczeń korzystają z w/w przywilejów. Zgromadzone na kontach osobistych obywateli emerytów służb mundurowych fundusze są bez prawnie zawłaszczane przez ZUS . Osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy : Ministrowie Resortów siłowych i Służb mundurowych RP , Szefowa ZUS , Rzecznik Praw Obywatelski, oraz Uczeni w prawie Eksperci nie chcą zrozumieć ,że jest to nadzwyczajny zwyczajny złodziejski proceder. ( każdy Rolnik, każdy ksiądz ,każdy zatrudniony za granica otrzymuje druga emeryturę gdy ja wypracuje , każdy obywatel cywil pracując dodatkowo także zwiększa emeryturę na bieżąco a my emeryci ze słuzb jesteśmy z tych możliwości wykluczeni)

  2. Jestem w tej samej sytuacji przepracowałem 58 lat otrzymuje jedną emeryturę drugiej ZUS nie chce wypłacać składek odłożonych na koncie 400.000 tys. może wszyscy napiszmy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  3. Jestem w tej samej sytuacji przepracowałem 58 lat otrzymuję jedną emeryturę drugiej ZUS nie chce
    Wypłacać .Składek odłożonych 400.000 tyś. Może napiszmy wszyscy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
    bo w Polsce ciężko idzie . Rządzącym Społeczeństwo nie potrzebne tylko do roboty

Dodaj komentarz

Close Menu