SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
NIEPRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO

NIEPRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO

Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Co można, a czego nie wolno robić na L4. Ten temat pojawił się już na naszym blogu we wpisie PODPIS ELEKTRONICZNY A ZWOLNIENIE LEKARSKIE. Już wówczas sygnalizowaliśmy, że art. 17 ustawy zasiłkowej zawiera mało precyzyjnie sformułowane przesłanki utraty prawa do zasiłku. To na sądach, do których trafiają odwołania od decyzji ZUS ciąży obowiązek rozstrzygnięcia, czy w konkretnej sprawie doszło do wykorzystania zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

NIEPRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO – DECYZJE ZUS WYDAWANE NA WYROST

Często brak jasnych wytycznych czym przejawia się nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego powoduje, że organ rentowy zbyt gorliwie odbiera ubezpieczonemu prawo do zasiłku uznając, że wykorzystywał on zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Może dochodzić czasem do wręcz komicznych sytuacji.

Sąd Rejonowy w Łomży w wyroku z dnia 3 grudnia 2020 r., IV U 117/20 (publ. LEX nr 3109803) rozstrzygał sprawę z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mocą której uznano, że ubezpieczonej nie przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, ponieważ w trakcie niezdolności do pracy uczestniczyła w rozprawie sądowej przed Sądem w charakterze świadka.

Dla ZUS obecność ubezpieczonej na rozprawie w charakterze świadka w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy stała się podstawą do odmowy prawa do zasiłku chorobowego.

Sąd Rejonowy wskazał, że „za zachowanie sprzeciwiające się celowi zwolnienia należy uważać tego typu postępowanie, które w powszechnym odczuciu jest nieodpowiednie dla chorego i może nasuwać wątpliwości co do rzeczywistego stanu jego zdrowia, bądź jest na tyle niewskazane dla chorego, że opóźnia proces jego powrotu do zdrowia, któremu to powrotowi ma służyć właśnie okres zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie lekarskie jest bowiem stwierdzeniem czasowej niezdolności do pracy, dlatego okres, w którym pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych, powinien być przeznaczony na odpoczynek i powrót do zdrowia. Zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane nieprawidłowo co do zasady wtedy, gdy nieprzestrzegane są zalecenia lekarskie, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu, czy pacjent może chodzić. Warto zwrócić uwagę na specyfikę sytuacji powódki, która miała zwolnienie od psychiatry, postępowanie w trakcie leczenia takich pacjentów jest inne niż np. chorego po urazie ortopedycznym. Taki pacjent z reguły zachęcany jest do podejmowania wyzwań dnia codziennego. Organ rentowy wbrew obowiązkowi z art. 6 k.c., nie przedstawił opinii biegłego psychiatry, który po przebadaniu odwołującej się, wskazałby, że stawiennictwo na rozprawie było niewskazane i wywołało negatywne skutki w rozumieniu art. 17 ww. ustawy”.

W ocenie Sądu stawiennictwo ubezpieczonej na rozprawie przed Sądem w charakterze świadka nie stanowiło wykorzystania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Sąd Rejonowy uznał także, że decyzja ZUS jest sprzeczna z zasadą państwa prawa określoną w art. 2 Konstytucji. Doszło bowiem do sytuacji, że jeden organ państwa wezwał obywatela do stawiennictwa pod rygorem grzywny i przymusowego doprowadzenia, a drugi za to podporządkowanie się woli Sądu, odebrał obywatelowi środki na bieżące utrzymanie. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, zwłaszcza, że organ rentowy swojego stanowiska nie udowodnił.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatel w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu