SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
500 PLUS DLA SENIORA ODWOŁANIE OD DECYZJI

500 PLUS DLA SENIORA ODWOŁANIE OD DECYZJI

500 plus dla seniora odwołanie od decyzji. ZUS szuka oszczędności i wielu przypadkach odmawia 500 plus dla seniora i nie tylko dla seniora, bo o świadczenia uzupełniające 500 plus może starać się każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Obecnie jest wiele odmów prawa do 500 plus i to w sytuacji na przykład gdy wcześniej świadczenie było przyznawane przez 3 lata i w wyniku kolejnego wniosku ZUS nie przedłuża wypłaty dodatku 500 plus, pomimo że stan zdrowia nie poprawił się, a wręcz doszło do pogorszenia stanu zdrowia. Już na pierwszy rzut oka coś tutaj jest nie tak, a jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę.

ZUS jest „sędzią we własnej sprawie” – im więcej wyda negatywnych decyzji, tym mniej pieniędzy wypłaci. Dlatego też nie należy zbytnio przejmować się decyzją ZUS, tylko trzeba działać i złożyć odwołanie od decyzji do Sądu Okręgowego.

Możesz liczyć na pomoc kancelarii w sporze z ZUS. Przygotujemy dla Ciebie odwołanie od decyzji ZUS w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji (500+) – czytaj ile to kosztuje i jakie dokumenty przesłać: ODMOWA ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2022 ODWOŁANIE

Prowadzimy sprawy o dodatek 500 plus w sądach na terenie całej Polski. Do przygotowania odwołania i prowadzenia sprawy korzystamy także z pomocy konsultacji lekarskich współpracujących z kancelarią medyków-praktyków, co pozwala jeszcze lepiej zwrócić uwagę Sądu na brak należytego rozeznania sprawy przez lekarzy orzeczników ZUS, czy przez biegłych sądowych. Zgłoś się do nas już dziś!

500 PLUS DLA SENIORA ODWOŁANIE OD DECYZJI

Na łamach bloga informujemy JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE DO ZUSU W SPRAWIE 500 PLUS. Warto swoją sprawę powierzyć prawnikowi. Obsługę prawną realizujemy w całej Polsce. Ostatnio przygotowywaliśmy odwołania od decyzji odmownych w sprawie 500 plus dla seniora zaskarżając decyzję ZUS Płock, ZUS Tarnów i ZUS Bielsko-Biała.

Cytując za rządowym portalem gov.plOdwołanie masz prawo wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Możesz to zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie będziesz mógł jej zaskarżyć do sądu„.

500 PLUS DLA SENIORA ODWOŁANIE OD DECYZJI – CO OZNACZA NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest prawnie zdefiniowana w art. 13 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tym przepisem niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w stosunku do osoby, która wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Jak wyłożył Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zmieniając decyzję ZUS i przyznając świadczenie 500 plus dla seniora: Termin „niezdolność do samodzielnej egzystencji” zdefiniowany w art. 13 ust. 5 cyt. ustawy ma szeroki zakres przedmiotowy. Oznacza spowodowaną naruszeniem sprawności organizmu konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy drugiej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Trzeba przy tym odróżnić opiekę oznaczającą pielęgnację, czyli zapewnienie ubezpieczonemu możliwości poruszania się, odżywiania, zaspokajania potrzeb fizjologicznych, utrzymywania higieny osobistej itp., od pomocy w załatwianiu elementarnych spraw życia codziennego, takich jak robienie zakupów, uiszczanie opłat, składanie wizyt u lekarza. Wszystkie powyższe czynniki łącznie wyczerpują treść terminu „niezdolność do samodzielnej egzystencji”. Do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi jak mycie się, ubieranie, samodzielne jedzenie posiłków, ale również nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie mieszkania, podstawowe prace porządkowe, niewymagające wysiłku fizycznego i prac na wysokości, pranie, gotowanie. Niezdolność do samodzielnej egzystencji występuje nawet wtedy, gdy osoba całkowicie niezdolna do pracy może wypełniać niektóre z elementarnych czynności życiowych we własnym zakresie, np. zje posiłek przygotowany przez inną osobę, o ile w pozostałym zakresie jest pozbawiona praktycznej możliwości egzystowania w humanitarnych warunkach bez koniecznej stałej lub długotrwałej pomocy ze strony osoby drugiej (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r. sygn. akt III AUa 612/17) (por. wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 20 lipca 2022 r., IV U 992/20).

Zgodnie z przytoczonym wyrokiem trzeba szeroko rozumieć pojęcie niezdolności do samodzielnej egzystencji. To, że dana osoba potrafi sama zjeść posiłek, czy zrobić codzienną toaletę nie uzasadnia tezy o braku niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bardzo często lekarze orzecznicy ZUS zbyt wąsko patrzą na przesłankę niezdolności do samodzielnej egzystencji, tym samym odmawiając prawa do świadczenia 500 plus osobom, które faktycznie powinny je uzyskać.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

POMAGAMY W SPRAWACH RENTOWYCH ZUS:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu