SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK RENTA ZUS

PRAWNIK RENTA ZUS

Odmowa renty ZUS to temat, z którym zgłaszacie się Państwo do kancelarii bardzo często. Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie renty wszczyna procedurę sądową. W prowadzonej praktyce widzimy, że warto składać odwołania od orzeczeń wydawanych przez lekarzy orzeczników ZUS i zaskarżać odmowne decyzje ZUS do sądu. W wielu przypadkach dochodzi do zmiany decyzji, w efekcie czego renta jest przyznawana. Nie wahaj się skonsultować swojej sprawy z prawnikiem do walki z ZUS i zapytaj o indywidualną wycenę swojej sprawy. Przygotowujemy profesjonalne pisma w toku procedury ubiegania się o rentę jak sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS i odwołania od decyzji ZUS o odmowie prawa do renty. Prowadzimy także kompleksowo sprawy o rentę przed sądami w całej Polsce w oparciu o pełnomocnictwo procesowe udzielone przez klienta.

WADLIWE PROCEDOWANIE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS

Od zgłaszających się do kancelarii klientów często słyszymy, że komisje lekarskie ZUS są prowadzone nierzetelnie, przez lekarzy, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie. Przykładowo w jednej ze sprawy lekarz ortopeda orzekał co do przypadku ubezpieczonego cierpiącego na zaburzenia psychiczne. Zdarzają się także sytuacje, gdzie postępowanie orzecznicze jest prowadzone w sposób, który wręcz uniemożliwia ubezpieczonemu stawienie się na badanie. Ostatnio ZUS Chrzanów wysłał zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS datowane na 01.02.2024 r. wyznaczając termin badania na dzień 02.02.2024 r., tj. na dzień następny. Pismo zostało wysłane pocztą do ubezpieczonego, który odebrał je kilka dni po wyznaczonym terminie badania. W działaniu urzędnika ZUS zabrakło wyobraźni. Takich przykładów jest bardzo wiele. Poniżej zdjęcie tego wezwania.

KONIECZNY SPRZECIW OD ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS DO KOMISJI LEKARSKIEJ

W sprawach o odmowę renty, gdzie lekarz orzecznik ustalił brak niezdolności do pracy konieczne jest złożenie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba pamiętać, że orzeczenie lekarza orzecznika od którego nie wniesiono sprzeciwu stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie o prawo do renty. Sprzeciw powoduje, że wydane orzeczenie jest poddawane kontroli przez komisję lekarską ZUS, która działa w składzie 3 osobowym.

Podstawą prawną do zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS jest art. 14 ust. 2a ustawy rentowej, który stanowi że od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

ODWOŁANIE OD ODMOWY RENTY ZUS – KLUCZOWY WNIOSEK O DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO

O czym trzeba pamiętać wnosząc odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty? Przede wszystkim odwołanie od decyzji powinno spełniać warunki przewidziane dla pisma procesowego jakim jest pozew. Składając odwołanie od decyzji ZUS „Kowalski” pozywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowy wniosek dowodowy, jaki należy zawrzeć w odwołaniu, to wniosek o powołanie i dopuszczenie przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego, o specjalizacji adekwatnej do schorzeń ubezpieczonego, który oceni stan zdrowia ubezpieczonego pod kątem prawa do renty. Warto w takim wniosku dowodowym zastrzec, że strona wnosi o zobowiązanie biegłego przez sąd do przeprowadzenia osobistego badania wnioskodawcy, a nie tylko oceny na podstawie samej dokumentacji medycznej. Niestety jest problem z dostępnością biegłych, co często prowadzi do sytuacji, gdzie biegli sądowi ‘ułatwiają’ sobie pracę i orzekają bez badania i kontaktu z ubezpieczonym, co niestety ma negatywny wpływ na ‘jakość’ wydanych opinii.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE Z ODWOŁANIA OD ODMOWY RENTY ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS jest składane do ZUS, który przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy (w tym aktami orzeczniczymi i dokumentacją medyczną) do sądu. Z reguły w sprawach rentowych sąd nie wyznacza klasycznej rozprawy i nie prowadzi przesłuchania strony, czy świadków. Sprawa prowadzona jest ‘korespondencyjnie’, bez przeprowadzania rozprawy. Jeśli ubezpieczona chce przeprowadzenia rozprawy, to powinien zwrócić się do sądu w odwołaniu od decyzji z odpowiednim wnioskiem opartym na art. 1481 Kodeksu postępowania cywilnego.

WARTO ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI ZUS O ODMOWIE RENTY

Dlaczego warto odwołać się od odmowy renty? Po pierwsze ZUS korzysta na tym, że bardzo wiele osób zwyczajnie odpuszcza i nie odwołuje się od odmowy renty. Decyzja nie mogą być wydawane rzetelnie, jeśli dochodzi do licznych uchybień w toku procedury rozpatrywania wniosku o rentę. Ponadto postępowanie sądowe jest zwolnione od kosztów sądowych, co oznacza że strona odwołująca się od decyzji ZUS nie ponosi kosztu pracy sądu i biegłych powołanych w toku odwołania od decyzji ZUS. Wreszcie w bardzo wielu sprawach dochodzi do zmiany decyzji ZUS przez sąd i ZUS jest zobowiązany do wypłaty renty wraz z wyrównaniem od miesiąca, w którym został złożony wniosek o rentę.

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed ZUS, zachęcam do kontaktu.

Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

APELACJA ZUS

SKARGA KASACYJNA ZUS

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu