SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI – CZYM JEST I JAKIE DAJE UPRAWNIENIA

NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI – CZYM JEST I JAKIE DAJE UPRAWNIENIA

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest i jakie daje uprawnienia? Czym różni się niezdolność do samodzielnej egzystencji od niepełnosprawności? Jakie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? Pojęcie niezdolności do samodzielnej egzystencji funkcjonuje w ramach przepisów ZUSowskich oraz na gruncie orzecznictwa o niepełnosprawności. Przyjrzyjmy się definicji ustawowej niezdolności do samodzielnej egzystencji i zobaczmy co daje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI – DWIE DEFINICJE PRAWNE W DWÓCH RÓŻNYCH USTAWACH

Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest prawnie zdefiniowana w art. 13 ust. 5 ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym przepisem: W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji występuje w orzecznictwie ZUS dla potrzeb czy to świadczenia uzupełniającego 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czy to dla potrzeb przyznania dodatku pielęgnacyjnego osobom uprawnionym do emerytury lub renty, czy innych świadczeń jakie wypłaca ZUS (na przykład renty socjalnej, czy renty rodzinnej bez względu na wiek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

Pojęcie niezdolności do samodzielnej egzystencji występuje także w ustawie o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych i funkcjonuje w zakresie wydawanych orzeczeń przez Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zgodnie z definicją z art. 4 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

[WAŻNE] Przyznacie Państwo, że obie definicje prawne pojęcia „niezdolność do samodzielnej egzystencji” są do siebie bardzo zbliżone, niemniej jednak sądy uznają, że oba te pojęcia mają różne znaczenia. Sąd Najwyższy przesądził, że Orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Innymi słowy błędne jest założenie przekładalności orzeczeń o niepełnosprawności na orzeczenia o niezdolności do pracy, a w szczególności o równoznaczności znacznego stopnia niepełnosprawności z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji – art. 13 ust. 5 ustawy emerytalnej. Art. 4 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawiera odrębną definicję „niezdolności do samodzielnej egzystencji” (postanowienie SN z dnia 18.06.2020 r., sygn. III UK 318/19).

NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI – JAKIE DAJE UPRAWNIENIA

Jakie uprawnienia daje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji? W obszarze przepisów ZUS osoba posiadająca orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji przede wszystkim może starać się o świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do tego dochodzą ewentualne inne uprawnienia jak dodatek pielęgnacyjny przysługujący emerytom lub rencistom posiadającym orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Z kolei na gruncie orzecznictwa o niepełnosprawności opiekun osoby niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotyczy to zarówno niepełnosprawnych dzieci, jak i dorosłych. 

NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. POMOC PRAWNA.

W ramach prowadzonej praktyki prawniczej przygotowujemy dla Klientów:

– sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

– odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności wydanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

– odwołania od decyzji ZUS

– pisma w toku postępowania sądowego, jak zarzuty do opinii biegłych

– środki zaskarżenia typu apelacje i skargi kasacyjne

Prowadzimy również sprawy kompleksowo w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu