SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD DECYZJI WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO

ODWOŁANIE OD DECYZJI WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO

Zgodnie z przepisami ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin, prawo do zaopatrzenia emerytalnego i wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia ustala w formie decyzji wojskowy organ emerytalny. Tym organem jest dyrektor wojskowego biura emerytalnego. Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 4 powołanej ustawy, od decyzji dyrektora wojskowego biura emerytalnego przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększoną liczbę spraw w sądach wywołanych odwołaniami od decyzji o emeryturze wojskowej związanych z odmową wysługi emerytalnej z tytułu pełnienia służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu lub z tytułu pełnienia służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

Wielu polskich żołnierzy uczestniczyło w misjach w Afganistanie i Iraku, stąd też zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy emerytalnej powinni oni uzyskać podwyższenie emerytury o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych.

WAŻNY SPOSÓB LICZENIA OKRESÓW SŁUŻBY W STREFIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Podobną sprawą zajmował się Sąd Apelacyjny w Łodzi. W wyroku z dnia 24 października 2019 r., sygn. akt III AUa 1335/18 (LEX nr 2763835) Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego.

W konkluzji swojego rozstrzygnięcia, Sąd Apelacyjny podkreślił, że:

„(…) w przypadku służby w strefie działań wojennych, każdy rozpoczęty miesiąc służby powoduje podwyższenie podstawy wymiaru świadczenia niezależnie od tego, ile dni w tym miesiącu służba była pełniona

Podstawą faktyczną sprawy była sytuacja wnioskodawcy, który pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku w okresie: 22 stycznia 2006 r. – 25 lipca 2006 r., 27 stycznia 2008 r. – 22 marca 2008 r., 11 maja 2008 r. – 26 października 2008 r. oraz w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu w okresie: 15 października 2009 r. – 1 maja 2010 r., 19 października 2011 r. – 9 kwietnia 2012 r.

Na mocy decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego przyznano wnioskodawcy 13% zwiększenie w związku z pełnieniem służby w warunkach szczególnych.

Sąd przychylił się do odwołania wnioskodawcy i wyliczył, że służba była pełniona przez 31 miesięcy (licząc każdy rozpoczęty miesiąc służby), co dało łącznie 15,5% zwiększenie wysługi emerytalnej w związku z misjami w Iraku i w Afganistanie.

Prawnik od spraw Wojskowego Biura Emerytalnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych.

Odwołanie od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego.

Działamy na terenie całej Polski.

Ofertę obsługi prawnej otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu