SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

ZATRUDNIENIE ŻONY W FIRMIE MĘŻA

Zatrudnienie żony w firmie męża. Zatrudnienie małżonka w firmie jednoosobowej. Czy żona może pracować u męża na umowie o pracę? Co grozi pracodawcy zatrudniającego małżonka? Jak wskazuje portal poradnikprzedsiebiorcy.pl nie ma zakazu zatrudnienie żony w firmie męża w oparciu o umowę o pracę, natomiast „Jeżeli strony umowy pozostają w związku małżeńskim oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, zatrudnienie małżonka powoduje, że osoba ta jest traktowana dla celów ubezpieczeń ZUS, jak osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie jak pracownik”.

Zatrudnienie najbliższych członków rodziny w oparciu o umowę o pracę jest traktowane przez prawo ubezpieczeń społecznych jako osobny tytuł do ubezpieczeń, tzw. „współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej”. Bardzo często nie zwracają na to uwagi nawet księgowi czy osoby odpowiedzialne w firmie za sprawy kadrowe.

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych żony w firmie męża jako pracownika może zostać potraktowane przez ZUS jako pozorne i skutkować decyzją o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych.

W ugruntowanym orzecznictwie przyjmuje się, że pozorność umowy o pracę zachodzi także wówczas, gdy praca jest faktycznie świadczona, lecz na innej podstawie niż umowa o pracę (wyroki Sądu Najwyższego: z 8 lipca 2009 r., I UK 43/09; z 12 maja 2011 r., II UK 20/11; z 17 marca 2016 r. III UK 84/15; z 17 marca 2016 r., III UK 83/15). ZUS może podnosić, że nawet jeśli żona zatrudniona w firmie męża wykonywała obowiązki, to powinna podlegać do ubezpieczeń jako „osoba współpracująca”, a nie pracownik.

ZUS prowadzi obecnie bardzo wiele postępowań, które kończą się decyzją o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych. Organ rentowy podważa umowę o pracę uznając pozorność umowy o pracę. Praktyki ZUS nie dotyczą tylko kobiet w ciąży ale także większościowych wspólników spółek z o.o., czy umów o pracę zawartych pomiędzy małżonkami.

Widzimy, że ZUS w całej Polsce aktywnie prowadzi szereg postępowań, w których uznaje umowy o pracę za pozorne i wydaje decyzje o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych, co niesie za sobą dalsze konsekwencje prawne. Jeśli w Państwa indywidualnej sprawie ZUS wydał taką decyzję, to niezwłocznie powinniście skontaktować się z prawnikiem ZUS.

Skontaktuj się z nami już dziś. Napisz kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Wielowątkowo opisujemy poszczególne przypadki działania ZUS na naszym blogu. Pokazujemy praktyki ZUS i sposoby jak bronić się przed niesłuszną decyzją.

ZATRUDNIENIE ŻONY W FIRMIE MĘŻA

Z dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy systemowej wynika, że pracownik, który spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany, jako osoba współpracująca. Przepisy ZUSowskie zakładają więc fikcję prawną z mocy której zawarcie umowy o pracę w określonych okolicznościach faktycznych będzie traktowane na gruncie ubezpieczeń społecznych jak współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się m.in. małżonka jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności (art. 8 ust. 11).

Istnienie formalnie zawartej umowy o pracę między osobą prowadzącą działalność pozarolniczą a małżonką tej osoby, wykonującą czynności pracownicze w faktycznych warunkach współpracy przy prowadzaniu pozarolniczej działalności, określonych w art. 8 ust. 11 ustawy systemowej, powoduje objęcie tej małżonki ubezpieczeniami społecznymi z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.

Tytuł obowiązku ubezpieczenia społecznego nie jest wówczas objęty wolą stron. Nawet więc wtedy, gdy intencją stron umowy o pracę, pozostających w związku małżeńskim, było ukształtowanie stosunku ubezpieczeń tak jak między pracownikiem i pracodawcą, jeżeli równocześnie wystąpiły elementy partycypowania w prowadzeniu działalności gospodarczej, dopuszczenia do udziału w sprawach organizacyjnych i finansowych firmy, a w konsekwencji uczestniczenia w spodziewanym dochodzie jednostki organizacyjnej, kierowanej przez współmałżonka, to wówczas małżonek, mający zawartą umowę o pracę, podlegać będzie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu współpracy (por. wyrok SN z dnia 21 czerwca 2016 r. wydany w sprawie o sygn. akt I UK 272/15, wyrok SA w Łodzi z dnia 11 lutego 2015 r., wydany w sprawie o sygn. akt III AUa 678/14).

O wydanej ostatnio interpretacji indywidualnej ZUS w przedmiocie zatrudnienia małżonka napisał Dziennik Gazeta Prawna w artykule „Małżonek zgłoszony do ZUS jako osoba współpracującą. Brak wspólnego adresu o niczym nie przesądza”.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY:

DECYZJA O NIEPODLEGANIU – POZORNA UMOWA O PRACĘ

ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. I / CZ. II / CZ. III / CZ. IV

ZAKWESTIONOWANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu