SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA OPŁACENIE SKŁADEK PO TERMINIE NA UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA OPŁACENIE SKŁADEK PO TERMINIE NA UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Jak złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie chorobowe? Kto ma do czynienia z ZUS ten wie, że terminowe opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest podstawowym warunkiem do tego, aby mieć prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Mowa tu o wszelkiego rodzaju zasiłkach jak zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. Składka opłacona po terminie powoduje „wypadnięcie” z ubezpieczenia chorobowego i w następstwie odmowę wypłaty zasiłków.

Druk wniosku znajdziemy na stronach ZUS – link. Obecnie jest to wniosek US-9.

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii specjalizującej się w sprawach ZUS.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA OPŁACENIE SKŁADEK PO TERMINIE NA UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Zgodnie z przepisami, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczeni, przy czym w uzasadnionych wypadkach Zakład na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 13 marca 2018 r. III AUa 671/17: „zgoda na uiszczenie składki po terminie na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy nie wiąże się z koniecznością wystąpienia szczególnie uzasadnionego, wyjątkowego przypadku, czy szczególnie uzasadnionych okoliczności. Przepis ten nie uzależnia też udzielenia zgody na opłacenie składek po terminie od braku winy po stronie ubezpieczonego. Ustawa wymaga jedynie, aby zaistniał przypadek „uzasadniony”, czyli taki, który obiektywnie uzasadnia opóźnienie i tłumaczy z jakich powodów składka nie została uiszczona w terminie. W ocenie Sądu Apelacyjnego, przepis ten nie powinien być interpretowany z nadmiernym rygoryzmem, tak aby każde uchybienie terminowi opłacenia składki prowadziło niejako automatycznie do wyłącznie z ubezpieczenia, bez względu na zaistniałe okoliczności. W każdym przypadku wyrażenie zgody na uiszczenie składek po terminie powinno zależeć od oceny indywidualnych okoliczności danej sprawy”.

PROCEDURA WYRAŻENIA ZGODY NA OPŁACENIE SKŁADEK PO TERMINIE NA UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Występując do ZUS z wnioskiem o przywrócenie do ubezpieczenia chorobowego warto jeszcze wcześniej uregulować konto płatnika w ZUS. Deklaracje (i deklaracje korygujące) wyznaczają rzeczywisty wymiar zobowiązań wobec ZUS. Tym samym jeśli deklaracje są nieprawidłowo złożone, to może okazać się, że ZUS odmówi zgody na opłacenie składek po terminie z tego względu, że deklaracje są nieprawidłowe, a tym samym nie da się ustalić prawidłowego salda na koncie płatnika. Należy także dopłacić brakującą różnicę składek wraz z odsetkami.

Bardzo często zdarza się, że ZUS odmawiając zgody na opłacenie składek po terminie nie wydaje formalnej decyzji, tylko informuje pisemnie, że zgoda nie została wyrażona. Wówczas jeśli płatnik chce zaskarżyć taką decyzję ZUS do Sądu, powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji o okresach podlegania do ubezpieczenia chorobowego. Dopiero od momentu wydania takiej decyzji istnieje możliwość zaskarżenia jej do sądu.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu