SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU

ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU

Rozwód i podział majątku w jednym postępowaniu sądowym. Czy możliwy jest podział majątku w sprawie o rozwód? Klienci bardzo często są przekonani, że sprawa rozwodowa wiąże się z podziałem ich majątku dorobkowego. Tymczasem w praktyce nieczęsto zdarza się, że w sprawie o rozwód sąd będzie orzekał o podziale majątku.

Rozwód Kraków. Rozwody w Krakowie. Prawnik rozwód Kraków. Planujesz złożyć pozew o rozwód. Chcesz się rozwieść. Zostałeś pozwany w sprawie rozwodowej. Szukasz kancelarii w Krakowie specjalizującej się w rozwodach. Potrzebujesz pomocy i szukasz Adwokat rozwód Kraków, Prawnik rozwód Kraków, radca prawny od rozwodów w Krakowie? Dobrze trafiłeś. Prowadzimy sprawy o rozwód w Krakowie i okolicach.

ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU

Na wstępie warto podkreślić, że skutkiem rozwodu nie jest podział majątku wspólnego. Skutkiem uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód małżeństwa jest ustanie majątkowej wspólności ustawowej, powstałej z chwilą zawarcia małżeństwa. Ustanie majątkowej wspólności, a dokonanie podziału majątku wspólnego to nie to samo.

Przepisy dopuszczają możliwość podziału majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód, jednak sądy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości. Zgodnie z przepisami: Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Zwykle postępowania rozwodowe (szczególnie te z orzekaniem o winie) są długotrwałe, stąd zwyczajnie sąd nie ma czasu na zajmowanie się jeszcze podziałem majątku wspólnego.

W orzecznictwie podkreśla się, że podział majątku wspólnego jest objęty fakultatywną kognicją sądu rozwodowego i byli małżonkowie mogą dokonać jego podziału po ustaniu wspólności w postępowaniu nieprocesowym (art. 566-567 k.p.c.).

KIEDY SĄD W SPRAWIE O ROZWÓD DOKONA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Rodzi się naturalne pytanie, o to kiedy sąd w sprawie o rozwód dokona podziału majątku wspólnego?

Sąd orzeka o podziale majątku wspólnego w wyroku rozwodowym wtedy, gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Z orzecznictwa: „Przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r., V CZ 25/16).

Bardzo często trudno jest uzyskać kompromis co do podziału majątku wspólnego małżonków. Trzeba choćby wypracować wspólne stanowisko co do wartości poszczególnych składników majątku. Na tym tle  powstają spory dotyczące tego, w jaki sposób podzielić majątek wspólny. W takich sytuacjach pomimo złożonego w postępowaniu rozwodowym wniosku o dokonanie podziału majątku, sąd z uwagi na ryzyko przedłużenia się postępowania w sprawie o rozwód, pozostawi kwestię podziału majątku bez rozpoznania i pouczy małżonków o możliwości założenia odrębnej sprawy o podział majątku wspólnego w ramach oddzielnego postępowania sądowego.

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO W SPRAWIE O ROZWÓD

Wniosek o podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód nie zawsze zakończy się podziałem majątku. Co wówczas sąd zamieści w wyroku rozwodowym? Decyzję co do pozostawienia bez rozpoznania wniosku strony o dokonanie podziału majątku wspólnego w wypadku, gdy przeprowadzenie takiego podziału powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu, zamieszcza sąd – stosownie do okoliczności – albo w odrębnym postanowieniu, wydanym w toku postępowania o rozwód, albo w sentencji wyroku rozwodowego. Nie podlega ona odrębnemu zaskarżeniu.

Prawnik od rozwodów. Rozwód Kraków. Rozwody w Krakowie. Prawnik rozwód Kraków.

Potrzebujesz prawnika od rozwodów w Krakowie? Szukasz dobrego radcy prawnego rozwodowego w Krakowie? Skontaktuj się z nami już dziś.

Prowadzimy bardzo dużą ilość spraw z zakresu prawa rodzinnego. Najwięcej Klientów zgłasza się odnośnie spraw rozwodowych. Dbamy o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta. Prowadzimy również sprawy o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też odnośnie władzy rodzicielskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu