SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ

ODWOŁANIE OD USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ

Odwołanie od ustawy dezubekizacyjnej jest jedynym sposobem na odzyskanie swojej dawnej emerytury. Jak wskazuje biznesinfo.pl, świadczenia obniżono ponad 40 tys. osób. ZER MSWiA pracuje nadal i po otrzymaniu informacji z IPN w dalszym ciągu decyzje o obniżeniu emerytur i rent inwalidzkich wobec byłych funkcjonariuszy są cały czas wydawane.

Do tej pory Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął pytania prawnego zgłoszonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie o zgodność z Konstytucją wprowadzonych przez PiS uregulowań prawnych pozwalających na odbieranie dotychczasowych uposażeń emerytalnych (sprawa prowadzona przez TK od roku 2018 za sygn. akt P 4/18) – wybrocza.pl wylicza, że TK po raz szósty odroczył publikację wyroku.

Impas Trybunału sprawia, że odwołanie od ustawy dezubekizacyjnej zwykle jest zawieszane przez sądy, które czekają na interpretację TK.

Jednak pojawiają się pierwsze pozytywne wyroki sądów, które mimo zawisłej przed Trybunałem sprawy, rozstrzygają odwołanie od ustawy dezubekizacyjnej. O zmianie decyzji ZER MSWiA donosi gazetaprawna.pl wskazując na wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Zbigniew Drozd dostał decyzję ZER MSWiA, którą obniżono mu emeryturę prawie trzykrotnie. Ubezpieczony otrzymał taką decyzję pomimo, że przechodząc z MO do Policji przeszedł pozytywną weryfikację i od roku 1990 do roku 2013 pracował w Policji i później w ABW. Batalia sądowa o odzyskanie nabytych praw emerytalnych trwała 3 lata.

ODWOŁANIE OD USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ – POZYTYWNY WYROK SĄDU POMIMO NIEROZSTRZYGNIĘTEGO PYTANIA PRAWNEGO DO TK

Podobnie rozstrzygnął Sądu Okręgowego w Łodzi w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. VIII U 3664/19, w którym zmienił zaskarżoną decyzję ZER MSWiA i zobowiązał Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do przeliczenia policyjnej emerytury oraz policyjnej renty inwalidzkiej Wnioskodawcy pominięciem art. 15c ust. 1, 2 i 3 oraz art. 22a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Ważne są motywy wydanego wyroku, w których Sąd podkreślił, że „Wnioskodawca, na mocy ww. przepisów i dwóch decyzji wydanych w wykonaniu zacytowanych przepisów, został ograniczony w prawach emerytalnych. Ponadto naznaczono go, jako współuczestnika systemu bezprawia, obniżając świadczenie emerytalne oraz rentowe bez badania jakichkolwiek czynów i ewentualnej – indywidualnej winy. Jednocześnie przyjęto związanie sądów krajowych ustawodawczym wymiarem sprawiedliwości. Ustawę uchwalono po blisko 27 latach od transformacji ustrojowej państwa, mimo istnienia konstytucyjnej zasady ciągłości państwa (art. 2 i art. 241 Konstytucji RP) i jego przynależności do systemu prawnego Unii Europejskiej oraz związania Rzeczpospolitej Polskiej Traktatem o Unii Europejskiej (art. 4 i art. 6 (…)). Kryteria wykluczenia ubezpieczonego z systemu ochrony praw podstawowych, budzą wątpliwości w płaszczyźnie ich podstaw, czasu i winy zbiorowej oraz sankcji”.

Rozstrzygając sprawę, Sąd powołał się na art. 9 i art. 91 Konstytucji oraz art. 4 ust. 3 i art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którymi prawa podstawowe Unii Europejskiej mają charakter praw bezpośrednio stosowalnych. W takiej sytuacji każdy sędzia krajowy z powołaniem się na zasadę efektywnej kontroli sądowej ma nie tylko prawo, ale obowiązek pominąć w procesie sądowego stosowania prawa, ustawy oraz praktyki sprzeczne z zasadami podstawowymi Unii Europejskiej. Sędzia krajowy ma obowiązek stosowania praw podstawowych UE z prawem pominięcia regulacji krajowych naruszających te prawa. W ocenie Sądu, nie można akceptować odpowiedzialności obywateli Unii Europejskiej, którymi są również obywatele Polski, opartej na winie zbiorowej oraz ingerencji ustawodawcy w konstytucyjne uprawnienia sądów do wymierzania sprawiedliwości. Prawa podstawowe Unii Europejskiej wykluczają odpowiedzialność zbiorową obywateli Unii, za przeszłość w ramach retrospektywnej sprawiedliwości przy przyjęciu konstytucyjnej zasady ciągłości państwa polskiego.

Z powołaniem się na powyższe, Sąd uznał, że tym samym ustawa zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL, niezależnie od przyszłego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, poprzez zasadę efektywnej ochrony sądowej może być pominięta w każdym procesie, jako sprzeczna z prawami podstawowymi Unii.

ODWOŁANIE OD USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ. POMOC PRAWNIKA OD DEZUBEKIZACJI

Prawnik od dezubekizacji. Pomoc kancelarii specjalizującej się w sprawach dezubekizacji. Nawet jeżeli samodzielnie przygotowałeś odwołanie – nadal nie jest za późno na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Jeżeli otrzymałeś pismo z Ministerstwa ze stanowiskiem odmownym w sprawie odwołania lub też pismo z Sądu – nadal możesz skorzystać z fachowej pomocy prawnej w swojej sprawie. Możemy włączyć się do sprawy jako pełnomocnicy do już toczącego się postępowania. Zainteresowanych pomocą prawną prosimy o kontakt z Kancelarią: tel. 502-619-281 email: kancelaria@zawartka.pl

Pamiętaj, występując razem z profesjonalnym pełnomocnikiem zwiększasz swoje szanse na wygranie sprawy w sądzie.

DEZUBEKIZACJA PRAWNIK. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu