SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Jak napisać odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Czy można odwołać się od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Jak uzasadnić odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Jak napisać odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności pkt 7?  Jak wygląda orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? O tym dziś w naszym wpisie.

[WAŻNE] Możesz odwołać się od decyzji o stopniu niepełnosprawności. Przykładowy wzór odwołania do WZON do pobrania w Internecie (link). Od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kancelaria zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności PZON/MZON i od orzeczenia WZON do Sądu. Przygotowanie odwołania przez kancelarię dla Klienta jest odpłatne. Czas realizacji usługi to zwykle 2-3 dni robocze. Przygotowujemy odwołanie od orzeczenia i udzielamy niezbędnych konsultacji i wskazówek związanych ze sprawą. Odwołanie podpisuje i składa Klient. Jest też opcja kompleksowej pomocy prawnej, gdzie kancelaria prowadzi sprawę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Wycena pomocy prawnej jest ustalana indywidualnie.

Możesz liczyć na pomoc prawnika w sprawie odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przygotowujemy odwołania do WZON od orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także odwołania od decyzji WZON do sądu rejonowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgłoś się do nas aby uzyskać wsparcie kancelarii.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

CZYTAJ TERAZ:

JAK WYGLĄDA ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (link) ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Zobacz jak wygląda orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Poniżej przykładowe orzeczenie:

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Od orzeczenia PZON przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia orzeczenia.

Odwołanie powinno spełniać podstawowe wymogi pisma procesowego, tj. w szczególności:

– wskazać dane odwołującego się;

– organ do którego odwołanie jest kierowane;

– dane orzeczenia od którego odwołanie jest wnoszone;

– zwięźle opisać z czym się nie zgadzasz wraz z uzasadnieniem;

– można dołączyć dodatkowe dowody np. w postaci dokumentacji medycznej.

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PKT 7

Jak napisać odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pkt 7? Pod pkt 7 w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności znajduje się wzmianka o tym, czy pacjent wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Jest to istotne choćby przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne. Nie każde orzeczenie o niepełnosprawności pozwala na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak podaje portal gazetaprawna.pl, cytując w tej mierze orzecznictwo, Świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać zarówno opiekun osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekun osoby z orzeczeniem o innym niż znaczny stopnień niepełnosprawności, ale ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki (link do artykułu).

Odwołując się w zakresie pkt 7 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy wykazać, że pacjent wymaga stałej pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. Trzeba opisać jak funkcjonuje na co dzień i z jakimi ograniczeniami się mierzy (np. czy jest w stanie sam zrobić zakupy, ugotować obiad, posprzątać, wziąć leki, zadbać o higienę, o pomoc medyczną itp.).

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA WZON DO SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zgodnie z art. 6c ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej, od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Po myśli przepisów proceduralnych Kodeksu postępowania cywilnego, sprawy o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należą do kompetencji sądów rejonowych.

Odwołania od orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do WZON, który wydał orzeczenie, w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia.

[WAŻNE] Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. WZON, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżone orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Obecnie w związku z sytuacją pandemii COVID obserwujemy, że większość orzeczeń czy to PZON czy WZON jest wydawana zaocznie, tj. bez osobistego badania pacjenta. Niestety ma to negatywny wpływ na jakość wydawanych orzeczeń. W sytuacjach wydawać by się mogło oczywistych, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie widząc pacjenta wydają niesłuszne orzeczenia. Wówczas warto pamiętać, że można odwołać się do wyżej instancji i walczyć o swoje prawa.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRAWNIK

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu