SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZWROT POSTOJOWEGO ZUS

ZWROT POSTOJOWEGO ZUS

Zwrot postojowego ZUS. Ostatnimi czasy ZUS rozpoczął wydawanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia postojowego. Tę aktywność ZUSu widzimy choćby po spływających zapytaniach mejlowych i telefonicznych od Czytelników bloga z pytaniem o zwrot postojowego ZUS.

Sytuacja dotyczy m.in. wspólników spółek jawnych, którym ZUS na początku przyznawał świadczenia postojowe. Później zmieniła się interpretacja przepisów i ZUS już jednolicie odmawiał postojowego. Niemiej jednak powstał problem co z obowiązkiem zwrotu wypłaconych przez ZUS dotychczas świadczeń postojowych?

Postaramy się dziś o odpowiedź na to pytanie. Najpierw jednak trzeba zapoznać się z przepisami prawa dt. tej materii i tu czeka Was drodzy Czytelnicy niemiła niespodzianka ze strony ustawodawcy, który ostatnio zmienił zasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego.

ZWROT POSTOJOWEGO ZUS – REGULACJA PRAWNA PIERWOTNA

Zgodnie z pierwotnie obowiązującym art. 15zx ust. 2 ustawy COVID za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1)        przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;

2)        wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bardzo ważny jest tu pkt 2 i podkreślony fragment. Tak pierwotnie ustalona przez ustawodawcę definicja czym jest nienależnie pobrane świadczenie postojowe była bardzo korzystna dla świadczeniobiorców. Przykładowo, tak jak w sytuacji wspólników spółek jawnych, jeśli ZUS na początku uznawał prawo wspólnika sp. j. do otrzymania postojowego i pozytywnie rozpatrzył wniosek RSP-D, RSP-DK to późniejsze żądanie zwrotu wypłaconego przez ZUS świadczenia z powołaniem się przez organ na okoliczność, że doszło tu do pomyłki – w świetle w/w przywołanej definicji ustawowej – byłoby niemożliwe. Ustawa zakładała bowiem, że jeśli świadczenie postojowe zostało wypłacone osobie nieuprawnionej, ale z przyczyn zależnych od ZUS, wówczas nie może być mowy o jego zwrocie.

ZWROT POSTOJOWEGO ZUS – REGULACJA PRAWNA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.10.2020

Ustawodawca po fakcie doszedł do wniosku, że tak skonstruowana definicja nienależnie pobranego świadczenia postojowego będzie prowadzić do licznych przegranych spraw o zwrot i dlatego też zdecydował się zmienić tę definicję na niekorzyść obywateli.

Ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (link Dz.U. 2020 poz. 1639), która weszła w życie od dnia 01.10.2020 r., doprowadzono do wykreślenia wyrazów „z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

Obecnie art. 15zx ust. 2 ustawy COVID stanowi, że za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;

2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona.

ZWROT POSTOJOWEGO ZUS – JAK SIĘ BRONIĆ?

Gołym okiem widać cel tej zmiany. Chodzi o ułatwienie w ściąganiu nienależnie pobranych świadczeń postojowych przez ZUS. Obecnie pomyłka organu rentowego nie jest przesłanką do uznania, że nie trzeba zwracać świadczenia postojowego. Na przykładzie wspólników spółek jawnych, w obliczu nowej treści przepisu, nie będą oni w stanie skutecznie obronić się przed zwrotem postojowego do ZUS.

Natomiast nie wszystko stracone. Słynna rzymska paremia lex retro non agit nakazuje, aby nie stosować prawa wstecz. Zatem jeśli nowa, mniej korzystna regulacja w zakresie zwrotu świadczenia postojowego obowiązuje od 1 października 2020 r., to tym samym nie powinna ona dotyczyć świadczeń postojowych wypłaconych przez ZUS przed tą datą, czyli świadczeń wypłaconych do dnia 30 września 2020 r. Wszyscy, którzy otrzymali świadczenie postojowe do 30 września 2020 r. powinni mieć możliwość skorzystania z dobrodziejstwa bardziej liberalnej definicji czym jest nienależnie pobrane świadczenie. Jak rozwinie się w tym zakresie praktyka ZUS i orzecznictwo – czas pokaże.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

ODSŁUCHAJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu