SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ORZECZENIE O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

ORZECZENIE O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ostatnio na blogu poruszyliśmy temat niezdolność do samodzielnej egzystencjilink. Najczęstszą przyczyną odmowy świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest problem dt. orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

ZUS w decyzji odmownej pisze, że przyczyną odmowy jest orzeczenie komisji lekarskiej, że nie jest Pan/Pani niezdolna do samodzielnej egzystencji. Tym samym ubezpieczony nie spełnia warunku ustawowego do przyznania 500+.

Możesz liczyć na naszą pomoc w sporze z ZUS. Przygotujemy dla Ciebie odwołanie od decyzji ZUS w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji (500+) – czytaj ile to kosztuje i jakie dokumenty przesłać: ODMOWA ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2022 ODWOŁANIE

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

WARUNKI DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 500+ DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Zgodnie z art. 1 ust. 3 i art. 2 ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunku:

-1) zamieszkuje na terytorium Polski i ma obywatelstwo polskie;

-2) ukończyła 18 lat;

-3) jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, które zostało potwierdzone orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Nie zawsze orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostanie wydane na stałe. Bardzo często niezdolność do samodzielnej egzystencji ma charakter okresowy, o czym decyduje lekarz wydając orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1750 zł miesięcznie.

500 plus świadczenia uzupełniającego przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

ORZECZENIE O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydaje lekarz orzecznik ZUS.

Jeżeli lekarz orzecznika ZUS wyda orzeczenie stwierdzające, że ubezpieczony nie jest niezdolny do samodzielnej egzystencji należy złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

Na orzeczeniu lekarza orzecznika powinno znaleźć się odpowiednie pouczenie w tym zakresie. Od orzeczenia lekarza orzecznika przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika można złożyć na wzorze dostępnym na stronach ZUS – link.

Skuteczne złożenie sprzeciwu powoduje, że sprawa trafia do trzyosobowej komisji lekarskiej ZUS, która wydaje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zwykle orzeczenie komisji lekarskiej ubezpieczony otrzymuje wraz z samą decyzją ZUS odnośnie prawa do świadczenia uzupełniającego 500+. Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez komisję lekarską jest załącznikiem do decyzji ZUS. Jeśli decyzja jest odmowna, pozostaje droga sądowa i odwołanie od decyzji ZUS. W wielu sprawach rozpoznawanych przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych dochodzi do zmiany decyzji ZUS na korzyść obywatela i przyznania prawa do świadczenia uzupełniającego 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W większości spraw sądowych kwestią sporną z ZUS jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i uznanie przez lekarzy ZUS, że ubezpieczony nie jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. W odwołaniu od decyzji ZUS należy wnieść do sądu o przeprowadzenie w sprawie dowodu z opinii biegłych określonych specjalizacji adekwatnych do schorzeń ubezpieczonego celem wykazania spełnienia przesłanki niezdolności do samodzielnej egzystencji.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu