SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZUS – JAK LICZYĆ ODSETKI?

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZUS – JAK LICZYĆ ODSETKI?

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ZUS – jak liczyć odsetki? Ustawodawca wprowadził zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie sposobu liczenia odsetek od nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku chorobowego, czy macierzyńskiego. O zmianach do ustawy pisze m.in. portal pit.pl

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Wprowadzone nowe przepisy zakładają, że odsetki od kwot nienależnie pobranych świadczeń będą naliczane od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty. Przepis wszedł w życie w dniu 18-09-2021 r. To dosyć duża zmiana, bowiem dotychczas odsetki od nienależnie pobranych świadczeń były naliczane od dnia wydania decyzji zwrotowej przez ZUS (pisaliśmy o tym we wpisie z 25-08-2019 link). Teraz będzie inaczej i ZUS naliczy odsetki wstecz licząc je od dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń.

Przykładowo jeśli ZUS żąda zwrotu zasiłku chorobowego za okres od 01.01.2020 do 01.04.2020, który wypłacił w dniu 10.05.2020, to pod rządami nowego prawa, ZUS naliczy odsetki od nienależnie pobranego świadczenia już od dnia 11.05.2020 r. Dotychczas mógł naliczać odsetki dopiero od dnia wydania decyzji o zwrocie.

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZUS – JAK LICZYĆ ODSETKI?

Pytanie podstawowe jakie nasuwa się przy analizie wprowadzonych przepisów to jak ZUS powinien stosować nowe przepisy? Niestety nie ma w tej materii uregulowania intertemporalnego, które wyjaśniało by tą kwestię.

Zobacz artykuł na prawo.pl ZUS przyzna nienależne świadczenie, a po latach odbierze z odsetkami z ciekawą opinią dr Pawła Korusa, który stwierdził, iż „jedynym spójnym rozwiązaniem jest uznanie, że przepis dotyczący terminu wymagalności roszczenia o zapłatę odsetek dotyczy nienależnych świadczeń wypłaconych po dacie wejścia w życie nowelizacji”.

Czytaj także Dziennik Gazeta Prawna Jakie odsetki za wypłatę nienależnego zasiłku lub renty?

Problem jest bardzo praktyczny. W prowadzonych przez Kancelarię sprawach o fikcyjną działalność gospodarczą lub pozorną umowę o pracę, gdzie ZUS podważa tytuł do ubezpieczeń w tle tych spraw jest zwrot wszystkich zasiłków pobranych przez ubezpieczonego. Opisywaliśmy na blogu przypadki, gdzie ZUS pomimo braku prawomocności decyzji o niepodleganiu do ubezpieczeń wydawał decyzję o zwrocie zasiłków (link). Było to działania w naszej opinii niezgodne z prawem. W większości przypadków ZUS wstrzymuje się z wydaniem decyzji o zwrocie zasiłków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sądy kwestii podlegania do ubezpieczeń. Teraz dochodzimy do sedna problemu. Czy w sprawie, w której ZUS wypłacał zasiłki przed zmianą ustawy (a więc przed 18 września 2021 r.) ZUS może stosować nowe przepisy i liczyć odsetki od nienależnie pobranych świadczeń stosując nową regulację odnośnie odsetek? Zapewne taka będzie praktyka organu rentowego, który uzna że skoro wydanie decyzji zwrotowej następuje pod rządami nowych przepisów, to powinien je stosować wprost.

W naszej opinii tego rodzaju praktyka byłaby krzywdząca. Na dzień przyznania świadczeń obowiązywały inne regulacje dotyczące ewentualnego zwrotu świadczeń. Dodajmy regulacje bardziej korzystne dla obywateli. Tym samym ZUS nie powinien stosować nowego prawa wstecz. Dla wszystkich świadczeń wypłaconych pod rządami „starych” przepisów, ZUS powinien stosować dotychczasowe zasady zwrotu i naliczać odsetki dopiero od dnia wydania decyzji zwrotowej.

Czas pokaże jaka będzie praktyka ZUS i orzecznictwo sądów w tym zakresie. Niemniej jeśli otrzymaliście Państwo w ostatnim okresie decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS warto zwrócić szczególną uwagę na to, jak ZUS ustalił obowiązek zapłaty odsetek.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu