SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

EMERYTURA POMOSTOWA 2022

Emerytura pomostowa 2022. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. To korzystna zmiana dla wszystkich chcących ubiegać się o emeryturę pomostową. Piszą o niej szeroko media (infor.plprawo.plbankier.plpit.pl).

Na rządowych stronach gov.pl, cytując minister pracy wskazano: „Nowelizacja ustawy zakłada, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg”.

Dotychczas jednym z warunków do uzyskania emerytury pomostowej był wymóg rozwiązania stosunku pracy. O komplikacjach z tym związanych pisaliśmy już na blogu – link do artykułu.

ZUS informuje, że „Od 20 kwietnia 2022 r. ZUS wyda decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej, jeśli z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia wystąpi osoba, która nie rozwiązała jeszcze stosunku pracy ale spełnia pozostałe warunki, aby je otrzymać. ZUS zawiesi jednak prawo do emerytury do czasu rozwiązania stosunku pracy”.

PRAWNIK OD EMERYTUR POMOSTOWYCH. Doradzamy w sprawach emerytur pomostowych, przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS, pisma procesowe w sprawach emerytur pomostowych, reprezentujemy Klientów przed Sądami Okręgowymi i Sądami Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących emerytur pomostowych. Siedziba kancelarii mieści się w Krakowie, ale działamy na terenie całej Polski. Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt.

EMERYTURA POMOSTOWA 2022

Na mocy ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (link) uchylono warunek rozwiązania stosunku pracy, jako przesłankę przyznania emerytury pomostowej. Obecnie można kontynuować zatrudnienie i starać się o prawo do emerytury pomostowej. W przypadku przyznania emerytury pomostowej i kontynuowania zatrudnienia emerytura zostanie zawieszona. Wówczas jedynym warunkiem wypłaty emerytury będzie wymóg rozwiązania stosunku pracy. Dotychczas prawo do emerytury pomostowej w ogóle nie mogło być ustalone w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. Powodowało to dużą niepewność prawną dla ubezpieczonych starających się o przyznanie emerytury pomostowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu zmiany do ustawy od wielu lat organizacje społeczne oraz inne podmioty sygnalizowały Ministerstwu potrzebę zmian w tym zakresie: „(…) sygnalizowano, że warunek niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy stanowi dla niego bardzo duże utrudnienie w postępowaniu o ustalenie prawa do emerytury pomostowej. Naraża go bowiem na utratę jedynego źródła dochodu bez żadnej gwarancji ustalenia tego prawa. Mając to na względzie, w wystąpieniach tych postulowano wprowadzenie możliwości weryfikacji dokumentacji niezbędnej do przyznania emerytury pomostowej, w tym m.in. tej, która potwierdza okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przed rozwiązaniem stosunku pracy” (druk nr 2037).

Po wielu latach rząd zdecydował się wreszcie uporządkować tę kwestię i z dniem 20 kwietnia 2022 r. warunek nabycia prawa do emerytury pomostowej w postaci uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych został uchylony.

PRAWNIK OD EMERYTUR POMOSTOWYCH. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach emerytur pomostowych. Odmowa emerytury pomostowej ZUS odwołanie. Emerytura pomostowa odwołanie. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury pomostowej. Prawnik od emerytur pomostowych.  Działamy w całej Polsce.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu