SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODMOWA PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ODMOWA PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Odmowa punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności jest najczęstszym przypadkiem, z którym zgłaszacie się Państwo do nas ze zleceniem napisania odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności. Głównie sprawy dotyczą dzieci i symbolu przyczyny niepełnosprawności 12-C, związanego z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem dziecięcym albo Zespołem Aspergera.

Dlaczego jest tyle odmów punktu 7 w orzeczeniu dla dzieci z autyzmem? Czym jest to spowodowane? Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wraz ze wskazaniami co do punktu 7 i 8 w orzeczeniu. Odmowa punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka powoduje, że świadczenie pielęgnacyjne nie może być przyznane, a aktualnie (w 2024 roku) świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł miesięcznie i nie podlega opodatkowaniu. Pośrednio zespoły orzekające o niepełnosprawności decydują więc o tym, czy rodzic dziecka otrzyma świadczenie pielęgnacyjne, czy nie.

Odmowa punkt 7 wywołuje zdziwienie, czy aby na pewno zespół orzeka na podstawie wskazań wiedzy medycznej i stosowania przepisów prawa, czy może kieruje się interesem fiskalnym państwa, ukierunkowanym na maksymalne ograniczenie dostępu do świadczenia pielęgnacyjnego. Zwracają się do kancelarii rodzice dzieci, które kilkukrotnie miały orzekane wskazania co do punktu 7) i 8), a przy staraniu się o przedłużenie orzeczenia, w braku poprawy stanu zdrowia, obecnie w wielu przypadkach dochodzi do odmowy punktu 7).

ODMOWA PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – NOWE STANDARDY ORZEKANIA?

Najprawdopodobniej Zespoły dostały nowe wytyczne, jak mają rozumieć wskazania co do punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka. Punkt 7 stanowi o konieczności zapewnienia przez opiekuna stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Obecnie zespoły uznają, że aby przyznać wskazania co do punktu 7) dziecko musi być niezdolne do samodzielnej egzystencji, w tym sensie, że musi wymagać pielęgnacji, to znaczy jest niesamodzielne w podstawowych czynnościach życiowych, jak codzienna toaleta, możliwość zjedzenia posiłku, poruszanie się. Najczęściej jednak dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi jest w stanie samo się ubrać, zjeść, czy umyć. Przecież nie na tym polega jego niepełnosprawność. Nie jest to niepełnosprawność ‘ruchowa’, a raczej problemy w funkcjonowaniu społecznym spowodowane schorzeniami natury psychicznej. Limitowanie wskazań co do punktu 7 w orzeczeniu do przypadków wymagających pielęgnacji jest niesłuszne i nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych.

Poniżej zdjęcie uzasadnienia orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu, gdzie PZON posługuje się tego typu argumentacją odmawiając wskazań co do punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka ze spektrum autyzmu:

ODMOWA PUNKTU 7 W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – WARTO ODWOŁAĆ SIĘ OD ORZECZENIA

Od tego typu orzeczenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Wojewódzkiego Zespołu. Warto się odwołać. Tego typu praktyki i odmowa punktu 7 poprzez limitowanie wskazań w zakresie konieczności stałej opieki jest pozbawione podstaw prawnych. W istocie przyjmując perspektywę PZON, każde zaburzenie psychiczne nie kwalifikowałoby się do wskazań odnośnie punktu 7, bo osoby te są w stanie same się poruszać, mają sprawne ręce i nogi oraz są w stanie same zjeść i umyć się. Uzasadnienie PZON jest absurdalne. Jedną z podstawowych potrzeb życiowych jest komunikacja. Niewątpliwie ta sfera jest zaburzona w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu. Sam w sobie brak świadomego kontaktu z otoczeniem – co jest bez wątpienia podstawową potrzebą życiową – uzasadnia przyznanie wskazań w zakresie pkt 7.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – POMOC PRAWNA W CAŁEJ POLSCE

Odmowa punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności jest najczęściej błędna. Dlatego jeśli otrzymałeś orzeczenie o niepełnosprawności bez wskazań co do punktu 7 powinieneś złożyć w tej sprawie odwołanie.

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. Przygotowujemy dla Klientów odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON. Wiele spraw kończy się sukcesem na tym etapie – przykład orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu w Krakowie, który zmienił orzeczenie i przyznał punkt 7 po rozpoznaniu odwołania opracowanego przez kancelarię (link).

W ramach prowadzonej praktyki obsługujemy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu