SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest jedną z przesłanek do uzyskania tzw. świadczenia uzupełniającego wypłacanego w wysokości 500 zł miesięcznie. Przesłanki i tryb przyznawania prawa do świadczenia reguluje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Możesz liczyć na naszą pomoc w sporze z ZUS. Przygotujemy dla Ciebie odwołanie od decyzji ZUS w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji (500+) – czytaj ile to kosztuje i jakie dokumenty przesłać: ODMOWA ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2022 ODWOŁANIE

NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI – WYKŁADNIA POJĘCIA W ORZECZNICTWIE SĄDÓW

Zgodną interpretację terminu – niezdolność do samodzielnej egzystencji – przedstawiają wyroki Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie sygn. III AUa 787/14, Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. III AUa 224/13 oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. III AUa 1918/12. Sądy podkreślają, że sam termin „niezdolność do samodzielnej egzystencji” zdefiniowany został w art. 13 ust. 5 ustawy emerytalnej jako spowodowanie naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Wskazać należy, iż termin ten ma szeroki zakres przedmiotowy. Obejmuje bowiem opiekę, oznaczającą pielęgnację, czyli zapewnienie ubezpieczonemu możliwości poruszania się, odżywiania, zaspokajania potrzeb fizjologicznych, utrzymywania higieny osobistej itp. oraz pomoc w załatwianiu elementarnych spraw życia codziennego, takich jak robienie zakupów, uiszczanie opłat, składanie wizyt u lekarza. Wszystkie zaś powyższe elementy łącznie wyczerpują treść terminu „niezdolność do samodzielnej egzystencji”.

W orzecznictwie podkreśla się ponadto, że niezdolność do samodzielnej egzystencji występuje nawet wtedy, gdy osoba całkowicie niezdolna do pracy może wypełniać niektóre z elementarnych czynności życiowych we własnym zakresie, np. zje posiłek przygotowany przez inną osobę, o ile w pozostałym zakresie jest pozbawiona praktycznej możliwości egzystowania w humanitarnych warunkach bez koniecznej stałej lub długotrwałej pomocy ze strony osoby drugiej. Do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi jak mycie się, ubieranie, samodzielne jedzenie posiłków, ale również nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie mieszkania, przynoszenie w tym celu wiader z węglem, podstawowe prace porządkowe, niewymagające wysiłku fizycznego i prac na wysokości (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r., III AUa 612/17).

NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI – PRAWO DO 500+

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest dostępny na stronach internetowych ZUS. Niezdolność do samodzielnej egzystencji, jako przesłankę przyznania prawa do świadczenia uzupełniającego 500+, stwierdza lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik nie stwierdzi niezdolności do samodzielnej egzystencji, wówczas wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS. W sytuacji gdy ZUS wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia uzupełniającego można złożyć odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego. Warto składać odwołania od decyzji, bowiem w wielu tego typu sprawach przy pomocy dowodu z opinii biegłych lekarzy udaje się doprowadzić do zmiany decyzji na korzyść ubezpieczonych.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu