SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KOBIETY KONTRA ZUS – POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

KOBIETY KONTRA ZUS – POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

ZUS wydał decyzję o niepodleganiu. Od decyzji zostało wniesione odwołanie. Co dalej? Akta sprawy wraz z odwołaniem trafiają do Sądu ubezpieczeń społecznych, który jest powołany do rozstrzygnięcia powstałego sporu. Zanim jednak obie strony spotkają się na rozprawie zwykle ZUS składa odpowiedź na odwołanie od decyzji.

Dzisiejszy wpis dotyczy właśnie tego etapu postępowania, na którym strona skarżąca decyzję ma pewne zadanie do wykonania na drodze prowadzącej do zwycięstwa z ZUS, bo przecież taki jest cel, który od samego początku przyświeca złożonemu odwołaniu.

Jak wygląda odpowiedź ZUS na odwołanie?

W sprawach o niepodleganie ubezpieczeniom społecznym kobiet na DG, najczęściej odpowiedzi ZUS na odwołanie przygotowywane są przez radców prawnych działających w Wydziałach Obsługi Prawnej ZUS. Organ wnosi w piśmie do Sądu ubezpieczeń społecznych o oddalenie odwołanie oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Poniżej zdjęcie przykładowej odpowiedzi ZUS na odwołanie:

Dalej w uzasadnieniu swojej odpowiedzi do Sądu, prawnicy ZUS powołują okoliczności faktyczne, które były podstawą wydanej przez ZUS decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz wskazują przepisy prawa, w tym korzystne dla ZUSu orzecznictwo sądów wyższej instancji.

Co ważne, bardzo często ZUS w ogóle nie odnosi się w swojej odpowiedzi bezpośrednio do złożonego odwołania od decyzji. W piśmie ZUS paradoksalnie próżno szukać polemiki z argumentami powoływanymi w odwołaniu od decyzji.

Replika skarżącej do złożonej odpowiedzi ZUS

Sąd przesyła skarżącej złożoną przez ZUS odpowiedź na odwołanie. W zawiadomieniu Sądu jednocześnie zwykle Sąd zakreśla 14 dniowy termin do ewentualnego ustosunkowania się do pisma ZUS oraz do zgłoszenia wszelkich wniosków dowodowych pod rygorem późniejszego ich pominięcia.

Zadanie do wykonania, o którym wspominaliśmy na początku, to właśnie przygotowanie przez skarżącą repliki do odpowiedzi na odwołanie przesłane przez ZUS.

Możliwość złożenia przez odwołującą się kolejnego (drugiego z kolei po odwołaniu) pisma do Sądu ubezpieczeń społecznych daje szansę rozwinięcia swoich argumentów na wygranie sprawy oraz powołania ewentualnie nowych dowodów i okoliczności faktycznych świadczących o tym, że działalność gospodarcza była rzeczywiście prowadzona.

Co więcej strona skarżąca może wejść w polemikę z twierdzeniami prezentowanymi przez ZUS w odpowiedzi na odwołanie. Skomentować powołane przez ZUS orzecznictwo, czy przywołać odmienne poglądy wyrażane w judykaturze.

Konsekwentne milczenie pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co do argumentów z odwołania od decyzji należy ocenić negatywnie i ZUS – reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, powinien zdawać sobie sprawę ze skutków takich działań (zaniechań), a mianowicie możliwości zastosowania przez Sąd rozpoznający sprawę przepisu art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane. Korzystne będzie w tym wypadku powołanie się na przepis art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z rzymską zasadą: qui tacet, consentire videtur – ‘ kto milczy, ten się zgadza’. Dlatego też, choć ustosunkowanie się do odpowiedzi ZUS nie jest obligatoryjne, to należy je zawsze składać. Jest to ważny element całego procesu sądowego, którego nie należy lekceważyć.

Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Ofertę obsługi prawnej otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu