SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK OD ZUS. SPRAWA W SĄDZIE PRZECIWKO ZUS – ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU – JAK JE ZGŁOSIĆ?

PRAWNIK OD ZUS. SPRAWA W SĄDZIE PRZECIWKO ZUS – ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU – JAK JE ZGŁOSIĆ?

Nasza Kancelaria specjalizująca się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przygotowując odwołanie od decyzji ZUS (wzór znajdziecie Państwo tutaj) zawsze stara się przekonać organ rentowy do zmiany swojej decyzji na możliwie najwcześniejszym etapie to jest w trybie tzw. autokontroli. Jest to miła niespodzianka jak ZUS zmieni wydaną decyzję. Jeśli tego nie zrobi sprawa trafia do sądu ubezpieczeń społecznych.

W postępowaniu sądowym ważną rolę odgrywa profesjonalny adwokat czy radca prawny od spraw ZUS, który może przechylić szalę na korzyść klienta. Niestety nie wszyscy wnioskodawcy korzystają z prawnika od spraw ZUS. Stąd też pomysł na dzisiejszy wpis. Chcemy uchylić rąbka tajemnicy i napisać o instytucji zastrzeżeń do protokołu.

Co to są zastrzeżenia do protokołu i dlaczego warto je składać?

Zastrzeżenia do protokołu to nic innego jak zwrócenie uwagi Sądu na uchybienie w toku postępowania. Brzmi poważnie, prawda? Postaramy się wyjaśnić na czym to w praktyce polega.

Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:

Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenie można zgłosić najpóźniej na kolejnym posiedzeniu

Ten przepis wprowadza zasadę lojalności procesowej w stosunku do Sądu rozpoznającego sprawę. Jeśli zatem dostrzegamy w toku procesu, że Sąd działa nieprawidłowo przykładowo pominie dowód zgłoszony przez stronę uznając go za spóźniony, wówczas trzeba reagować niezwłocznie i złożyć zastrzeżenie do protokołu. Po zgłoszeniu zastrzeżenia Sąd może zmienić swoje postanowienie dowodowe i dopuścić dowód. Dowody mają kluczowe znaczenie dla wygrania sprawy. Nawet jeśli Sąd podtrzyma swoje postanowienie dowodowe, wówczas – korzystając z tego, że zastrzeżenie do protokołu zostało zgłoszone – można podnieść to uchybienie jako zarzut w apelacji.

PRAWNIK OD ZUS DORADZA: Jak zgłosić zastrzeżenie do protokołu?

W doktrynie prawa nie ma jednolitego poglądu co do tego, czy strona zgłaszając zastrzeżenie do protokołu bezwzględnie powinna dokładnie wskazać naruszone przez Sąd przepisy. W zasadzie wskazuje się, że obowiązek taki dotyczy pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych). Natomiast przyjmuje się, że jeśli strona występuje osobiście, wówczas może zgłosić zastrzeżenia do protokołu bez powoływania konkretnych naruszonych przepisów po prostu wskazując co zdaniem strony stanowi błąd proceduralny Sądu rozpoznającego sprawę.

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniem Sądu należy zwrócić się do Sądu w toku rozprawy na przykład w następujący sposób:

„Wysoki Sądzie, chciałbym zgłosić zastrzeżenie do protokołu w trybie art. 162 KPC dotyczące naruszenia przepisów postępowania, a to art. 2352 § 1 pkt 5 KPC, polegające na pominięciu przez Sąd zgłoszonego dowodu z zeznań świadka jako zmierzającego jedynie do przedłużenia postępowania podczas gdy przeprowadzenie tego dowodu nie spowoduje przedłużenia w rozpoznaniu sprawy albowiem świadek jest dziś obecny w sądzie, a jego zeznania są kluczowe dla wykazania faktu prowadzenia działalności gospodarczej, co kwestionuje ZUS w decyzji”

Oczywiście jest to tylko przykład jak tego typu zastrzeżenie do protokołu powinno wyglądać. W sytuacji gdy strona występuje samodzielnie (bez adwokata czy radcy prawnego), wówczas nie trzeba wskazywać konkretnego przepisu, który naruszył Sąd w toku postępowania.

Nie od dziś wiadomo, że Sędziowie nie lubią zastrzeżeń do protokołu, bo kto z nas lubi jak zwraca mu się uwagę, że robi coś niewłaściwie. Jednak zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu jest zarazem prawem, ale i obowiązkiem, które ma wpływ na wynik procesu.

POMOC PRAWNA W SPRAWACH ZUS.

Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu