SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KIEDY ZUS PODWAŻA ZATRUDNIENIE

KIEDY ZUS PODWAŻA ZATRUDNIENIE

Kiedy ZUS podważa zatrudnienie? Kiedy ZUS może uznać umowę o pracę za pozorną? W bardzo popularnych na blogu wpisach: PODWAŻENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ ZUS oraz KONTROLA ZUS FIKCYJNE ZATRUDNIENIE opisywaliśmy metodykę działania ZUS, w tym jak ZUS sprawdza zatrudnienie oraz to kiedy ZUS podważa zatrudnienie. Dziś na blogu bardzo specyficzny i nietypowy przypadek, gdzie ZUS Kielce uznał umowę o pracę za pozorną, z uwagi na fakt, że po jej zawarciu pracownik uległ wypadkowi i nie wykonywał zawartej umowy.

ILE KOSZTUJE ADWOKAT W SPRAWIE Z ZUS? Zapytaj o wycenę swojej sprawy już dziś!

Wycena prowadzenia sprawy z ZUS przedstawiana jest indywidualnie. Wycena obsługi prawnej jest bezpłatna, po przesłaniu przez Klienta zapytania na mejla kancelaria@zawartka.pl

Wycena obejmuje wszystkie opłaty, które Klient będzie zobowiązany ponieść powierzając nam swoją sprawę do prowadzenia. Poza opłatami wskazanymi w wycenie, Klient nie będzie „zaskakiwany” jakimikolwiek opłatami na rzecz kancelarii, które nie zostały ujęte w wycenie.

KIEDY ZUS PODWAŻA ZATRUDNIENIE

ZUS wszczął postępowanie wyjaśniające w przedmiocie podlegania do ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy o pracę po zgłoszeniu wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego. Sprawa była bardzo nietypowa, bowiem po zawarciu umowy o pracę, pracownik był raptem jeden dzień w pracy, po czym uległ wypadkowi i doznał kontuzji, w wyniku której nie mógł stawić się w pracy. Po 33 dniach wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowego, pracownik zwrócił się do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego. Organ odmówił wypłaty zasiłku zarzucając fikcyjność zatrudnienia.

KIEDY ZUS SPRAWDZA ZATRUDNIENIE – CZY FAKTYCZNE NIEWYKONYWANIE UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PRACOWNIKA OZNACZA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY

Sprawa jest nietypowa. Żaden przepis prawa nie wymaga np. określonej ilości dni w pracy, aby można było uznać, że faktycznie doszło do zawarcia ważnej umowy o pracę. Podobny przypadek był opisywany przez portal prawo.pl, gdzie cytowano orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, „który wskazał, że zamiar nawiązania stosunku ubezpieczenia społecznego, bez rzeczywistego wykonywania umowy o pracę, świadczy o fikcyjności zgłoszenia do ubezpieczenia”.

Oczywiście nie zawsze tak będzie i trzeba brać pod uwagę stan faktyczny danej konkretnej sprawy. Przecież jeśli pracownik uległ wypadkowi zaraz po zawarciu umowy i nie ze swojej winy nie mógł wykonywać pracy, to trudno wymagać aby w procesie przeciwko ZUS pracownik wykazywał „rzeczywiste wykonywanie umowy o pracę”, skoro nie mógł jej wykonywać.

KIEDY ZUS PODWAŻA ZATRUDNIENIE – WYROK SN I UK 387/18

W sytuacji gdzie pracownik po zawarciu umowy o pracę nie mógł jej wykonywać z przyczyn obiektywnych (jak np. choroba lub wypadek powodujące nagły rozstrój zdrowia) w sporze z ZUS o pozorność zatrudnienia warto odwołać się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., sygn. I UK 387/18. We wspomnianym wyroku uznał, że: „Powstaniu tytułu ubezpieczenia społecznego na podstawie ważnej umowy o pracę nie stoi na przeszkodzie późniejsza, spowodowana obiektywnymi przeszkodami (np. chorobą powodującą niezdolność do pracy), niemożność faktycznego podjęcia pracy w terminie określonym w umowie (art. 26 k.p.)”.

Okazuje się, że nie zawsze w sprawie, gdzie ZUS stawia zarzut pozornej umowy o pracę i wyklucza z ubezpieczeń społecznych, trzeba wykazać, że umowa była faktycznie wykonywana. W specyficznych sytuacjach faktycznych, gdzie pracownik nie mógł wykonywać pracy, warto powołać się na wyrok SN sygn. I UK 387/18.

SN przypomniał, że aby przypisać pozorność umowy o pracę, to „ewentualne wystąpienie wad oświadczeń woli powodujących ich nieważność powinno być oceniane przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych towarzyszących złożeniu owych oświadczeń, a zatem zaistniałych w czasie, w którym były one składane. To wtedy strony czynności prawnej muszą mieć świadomość tego, że czynność ta nie będzie faktycznie realizowana. W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy oznacza to, że już w dniu 27 marca 2015 r., zarówno skarżący, jak i reprezentujący odwołującą się D. D., musieliby mieć świadomość tego, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a strona określona jako pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy, czyli gdy strony z góry zakładają, że nie będą realizowały swoich praw i obowiązków wypełniających treść stosunku pracy”. Pozorność umowy o pracę należy oceniać z perspektywy czasu kiedy umowa o pracę była zawierana i z wykorzystaniem wiedzy, którą strony umowy dysponowały na moment jej zawarcia. Nie można oceniać ważności umowy z wykorzystaniem wiedzy, którą strony umowy nie dysponowały na moment jej zawarcia. Jeśli zatem na dzień zawarcia umowy nic nie wskazywało, że pracownik nie będzie mógł wykonywać pracy, a jego niezdolność wykluczająca możliwość podjęcia zatrudnienia wystąpi już po podpisaniu umowy, to nie można twierdzić, że umowa o pracę jest pozorna i nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

PRAWNIK SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SPRAWACH ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach ZUS. Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu