SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY 2023

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY 2023

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy 2023. Miało być „prościej”, a okazuje się, że zmiana przepisów prawa w aspekcie podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez przedsiębiorcę wywołała także niepożądane skutki. O zmianach obowiązujących formalnie od 01.01.2022 r. pisaliśmy już na blogu (link). Obecnie, z perspektywy czasu można ocenić jak działają nowe przepisy i ewentualnie co jeszcze powinno zostać w tej materii zmienione / poprawione, tak aby organ administracji, jakim jest ZUS, nie działał w sposób, który powoduje utratę zaufania obywatela do Państwa i stanowionego przez nie prawa, tj. aby ZUS nie wykorzystywał „kruczków prawnych” przeciwko przedsiębiorcom.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY – CO TO W OGÓLE JEST

Tak jak ubezpieczając samochód możemy zdecydować się na różne warianty ubezpieczenia, tak i podobna zasada obowiązuje w zakresie ubezpieczeń społecznych, w szczególności w odniesieniu do grupy przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis w CEiDG ma obowiązek opłacać co miesiąc tzw. „składki ZUS”.

Składki ZUS przedsiębiorcy obejmują obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca może dodatkowo dobrowolnie, na swój wniosek,  podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie chorobowe pokrywa ryzyko krótkotrwałej niezdolności do pracy i są z niego wypłacane świadczenia typu: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne.

Brak podlegania do ubezpieczenia chorobowego = brak prawa do świadczeń z tego ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca nie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego i nie będzie opłacał składki na to ubezpieczenie, a np. zachoruje i będzie niezdolny do pracy przez miesiąc, to w tym czasie nie otrzyma zasiłku chorobowego z ZUS.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY 2023 – ZMIANA NA PLUS

Ostatnia zmiana przepisów odnośnie podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez przedsiębiorcę miała miejsce na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1621). Bez wątpienia zmianą na plus jest to, że obecnie niedopłata składki na ubezpieczenia chorobowe przez przedsiębiorcę nie powoduje „wypadnięcia” z tego ubezpieczenia. Przedsiębiorca nie traci ubezpieczenia chorobowego z tego powodu, że składka nie została zapłacona, albo została zapłacona w niepełnej wysokości. W związku z tą zmianą odpadła znaczna część sporów przedsiębiorców z ZUS na tym tle. Obecnie nie obowiązuje już druk US-9, który były wykorzystywany do składania wniosków o przywrócenie do ubezpieczenia chorobowego. Jak informował ZUS w mediach, „do 30 czerwca 2022 r. można złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie”, zatem obecnie nie ma takiej możliwości, aby składać wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia chorobowego. Tym samym nasze starsze wpisy na blogu, poświęcone tej tematyce (np. „PRZYWRÓCENIE TERMINU DO OPŁACANIA SKŁADEK ZUS” czy „JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA OPŁACENIE SKŁADEK PO TERMINIE NA UBEZPIECZENIE CHOROBOWE”), straciły na aktualności, bo tego typu problemów już nie ma. W tym aspekcie zmianę przepisów należy ocenić pozytywnie, bowiem poprawienie regulacji spowodowało, wyeliminowało tego typu spory z ZUS.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY 2023 – ZMIANY NA GORZEJ

Niestety przy okazji zmian obowiązujących w porządku prawnym od 01.01.2022 r. doszło także do pozornie nieistotnej i małej zmiany „przemyconej” gdzieś pomiędzy wierszami art. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ta zmian polega na tym, że obecnie ZUS uznaje, że przedsiębiorca nie może w sposób dorozumiany przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przykładowo regularne opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe jest niewystarczające do tego, aby uznać że przez tego typu działania przedsiębiorca wyraził wystarczającą wolę do podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Aby przedsiębiorca podlegał do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po 01.01.2022 r. konieczne jest dokonanie zgłoszenia do tego ubezpieczenia na druku ZUS ZUA. Brak takiego zgłoszenia = brak podlegania do ubezpieczenia chorobowego.

Zdawkowo o tej zmianie wspomniał ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy podając, że „Projektowane regulacje zakładają, że podleganie ubezpieczeniom dobrowolnym następować będzie od dnia wskazanego na formularzu zgłoszenia do dnia wskazanego na formularzu wyrejestrowania, przy czym objęcie lub ustanie ubezpieczenia dobrowolnego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż odpowiednio zgłoszenie/wyrejestrowanie zostanie złożone w ZUS” i dalej, wskazując iż: „Regulacja ta odchodzi od dorozumianego przystąpienia do ubezpieczenia dokonywanego przez opłacenie składki” (cytaty zaczerpnięte z druku sejmowego nr 1188).

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY 2023 – JAK ZUS WYKORZYSTUJE NIEKORZYSTNĄ ZMIANĘ W PRAKTYCE

Zapytacie Państwo, jak w praktyce ZUS stara się wykorzystywać niekorzystny element zmian prawnych odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy. Praktyczny przykład z konsultacji prawnej przeprowadzonej w tym tygodniu z Klientami pokrzywdzonymi działaniem ZUS III Oddział w Warszawie. ZUS zmienił schemat podlegania do ubezpieczeń męża zatrudnionego w firmie żony, stwierdzając w wydanej decyzji, że mąż powinien podlegać do ubezpieczeń nie jako pracownik, a jako osoba współpracująca począwszy od 08/2021. To spowodowało niedopłaty składek na ZUS po stronie płatnika od 08/2021 (decyzja ustalająca na nowo schemat podlegania do ubezpieczeń wygenerowała zadłużenia składkowe). Płatnik wypadł z ubezpieczenia chorobowego w 08/2021. Pomimo, że Płatnik cały czas opłacał składki na ubezpieczenia chorobowe, to ZUS będzie twierdził, że nie może uznać „dorozumianego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego”, a niedopłata – wygenerowana przez ZUS decyzją wydaną w 2023 r. – będzie mieć dalekosiężne skutki prawne, włącznie z odmówieniem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Przy braku instytucji przywrócenia do ubezpieczenia chorobowego w zasadzie nie ma tutaj „remedium” i jeśli Klient będzie chciał szukać ochrony prawnej w tej sytuacji, to pozostaje mu droga sądowa i odwołanie się od decyzji ZUS. Tego typu spraw jest bardzo wiele i nie jest to odosobniony przypadek.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY 2023 – UWAGA NA POWRÓT DO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO PO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM

Kolejny przykład, jak nowe regulacje prawne w zakresie zasad podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą działać niekorzystnie dotyczy kobiet powracających do działalności po zasiłku macierzyńskim. W orzecznictwie przyjmuje się, że rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego (wyrok  Sądu Najwyższego  z dnia 18 października 2022 r., sygn. I USKP 142/21). Zatem – według nowych zasad – aby dalej podlegać do ubezpieczenia chorobowego po zasiłku macierzyńskim konieczne jest dokonanie ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego. Samo opłacanie składek na to ubezpieczenie nie wystarczy. W tego typu sprawach zaczyna kształtować się pozytywne orzecznictwo, gdzie przyjmuje się, że nieudzielenie przez organ rentowy osobie prowadzącej działalność pozarolniczą prawidłowej informacji co do czynności niezbędnych dla dalszego podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może być podstawą stwierdzenia, że taka osoba podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od pierwszego dnia przypadającego bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, choćby złożyła dopiero w późniejszym czasie ponowny wniosek o objęcie jej ubezpieczeniem chorobowym. W ten nurt orzeczniczy wpisuje się np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2023 r., sygn. II USK 355/22. Niemniej na tym przykładzie również widać, że formalnoprawnie przedsiębiorca nie ma ubezpieczenia chorobowego, jeśli się do niego nie zgłosi. Dopiero w orzecznictwie wypracowano pomocniczą konstrukcję, na mocy której wyjątkowo uznano podleganie do ubezpieczenia chorobowego, jeśli w danym stanie faktycznym okaże się, że ZUS nie dopełnił obowiązków informacyjnych względem przedsiębiorcy wynikających z art. 8 i 9 k.p.a.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

ZUS wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz? Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt i zobacz, jak możemy Ci pomóc w walce z ZUS.

SKUTECZNY PRAWNIK DO WALKI Z ZUS:

WYGRANA Z ZUS KRAKÓWWYGRANA Z ZUS TARNÓWWYGRANA Z ZUS CHRZANÓWWYGRANA Z ZUS NOWY SĄCZWYGRANA Z ZUS ELBLĄGWYGRANA Z ZUS PŁOCKWYGRANA Z ZUS RADOMWYGRANA Z ZUS CZĘSTOCHOWAWYGRANA Z ZUS ZABRZEWYGRANA Z ZUS CHORZÓWWYGRANA Z ZUS BIELSKO-BIAŁAWYGRANA Z ZUS WAŁBRZYCH WYGRANA Z ZUS RYBNIKWYGRANA Z ZUS OPOLEWYGRANA Z ZUS ZIELONA GÓRAWYGRANA Z ZUS SZCZECIN

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu