SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ABOLICJA ZUS

ABOLICJA ZUS

Abolicja ZUS. Ustawa abolicyjna z 2012 liczy zaledwie niecałe 3 strony tekstu, ale do dziś powoduje trudności interpretacyjne. W wielu sprawach o abolicję ZUS stosuje „stare” metody działania rodem z PRL co prowadzi do sytuacji jak z filmów Barei. Przykładowo w jednej z prowadzonych spraw ZUS Kraków odmówił Klientowi umorzenia należności podlegających umorzeniu wynoszących kilkanaście tysięcy złotych, bo Klient nie uregulował kosztów egzekucyjnych od należności, które nie podlegały umorzeniu w kwocie 68,30 zł. Byłoby to nawet śmieszne, gdyby nie było prawdziwe.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

ABOLICJA ZUS – USTAWA NADAL DZIAŁA

Abolicja ZUS jest możliwa. Ustawa abolicyjna nadal działa, chociaż był to akt prawny obowiązujący jedynie przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie. Natomiast zgodnie z przepisami szczegółowymi, jeżeli decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (za okres do lutego 2009 r.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej, wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.

Poza tym, z wnioskiem o umorzenie należności może również wystąpić spadkobierca lub osoba  trzecia,  jeżeli  w zakresie  tych  zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności. Jeżeli decyzję o odpowiedzialności za dług składkowy za okres do lutego 2009 r. ZUS wydał po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej, wniosek o umorzenie spadkobierca lub osoba trzecia może złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.

W praktyce oznacza to, że i dziś zdarza się jeszcze, że ZUS rozpatruje wnioski abolicyjne w oparciu o tę ustawę. Jeżeli macie Państwo problem z zadłużeniem składkowym w ZUS za okres od 1999 do lutego 2009 to warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z abolicji ZUS w oparciu o przepisy ustawy z 2012 r.

ABOLICJA ZUS – WAŻNE WYROKI SN

W dzisiejszym wpisie chcemy pokazać, że nie zawsze ZUS ma rację odmawiając umorzenia należności podlegających umorzeniu. Zgodnie z ustawą abolicyjną ZUS wydaje najpierw decyzję o warunkach umorzenia należności, a dopiero po spełnieniu warunków ZUS wydaje decyzję „końcową” o umorzeniu. W wielu prowadzonych przez nas sprawach okazuje się, że decyzja o warunkach umorzenia faktycznie nie określała tych warunków. Decyzja zawierała jedynie blankietowe pouczenie w pkt II. mówiące ogólnie, że warunkiem umorzenia należności podlegających umorzeniu jest spłata należności niepodlegających umorzeniu. Przy braku odpowiednich pouczeń ze strony ZUS po czasie okazywało się, że wnioskodawca nie spełnił jakiegoś warunku do umorzenia i ZUS wydawał decyzję odmowną.

W ostatnim czasie zapadły dwa ważne wyroki SN korzystne dla osób chcących skorzystać z abolicji ZUS. Jak podaje portal prawo.pl  cytując aktualne orzecznictwo sądowe dt. ustawy abolicyjnej: „Osoby nie będące prawnikami ani księgowymi w tej sytuacji nie wiedzą, które kwoty podlegają umorzeniu – podkreślił sędzia Staryk. W ocenie SN koszty egzekucyjne powinny być jednoznacznie przedstawione wnioskodawcy. I to w takim terminie, aby mógł dokonać zapłaty składek przed końcem wyznaczonego terminu.”. Portal prawo.pl odwołuje się do dwóch wyroków Sądu Najwyższego zapadłych w materii ustawy abolicyjnej z dnia 11 maja 2021 r. do sygn. akt I USKP 23/21 i I USK P 39/21.

Zgodnie z nowszym orzecznictwem, podkreśla się że skoro układ ratalny przesunął termin zapłaty składek to sąd powinien badać czy wszystkie warunki spłaty składek zostały spełnione na ostatni dzień układu ratalnego. W związku z tymi wypowiedziami SN, zapłata kosztów egzekucyjnych od składek niepodlegających abolicji przez wnioskodawcę przed upływem terminu na jaki został zawarty układ ratalny przesądza, że płatnik wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku w terminie. Orzeczenia SN pokazują, że ZUS nie zawsze ma rację wydając decyzję o odmowie umorzenia zaległości składkowej. Warto odwołać się od decyzji ZUS do sądu i walczyć o swoje prawa. Abolicja ZUS jest możliwa.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu