SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD ORZECZENIA PUNKT 7 AUTYZM

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA PUNKT 7 AUTYZM

Odwołanie od orzeczenia punkt 7. Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności punkt 7 autyzm. Autyzm a punkt 7. Zespół Aspergera a punkt 7. Brak punktu 7 w orzeczeniu. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 zł netto miesięcznie trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami zarówno odnośnie punktu 7 oraz 8.

Jak wskazuje portal naszesprawy.euPunkt 7. w orzeczeniu o niepełnosprawności należy się większości dzieci w spektrum autyzmu”. Czy każde dziecko ze zdiagnozowanym autyzmem otrzyma wskazani w zakresie pkt 7? Nie, natężenie choroby i jej wpływ na sposób codziennego funkcjonowania może być różny, dlatego nie da się postawić tezy, że każde dziecko ze spektrum autyzmu otrzyma wskazania co do pkt 7.

Diagnostyka zaburzeń na tle autyzmu wymaga konsultacji zazwyczaj z trzema specjalistami tj. neurologiem, psychologiem, psychiatrą. Portal niepelnosprawni.gov.pl podaje, że „Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym zaliczany jest do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych”.

Działamy w całej Polsce. Zapytaj o indywidualną wyceną swojej sprawy. Kancelaria przygotowuje odwołania od orzeczeń PZON do WZON. Koszt pomocy prawnej ustalany jest przed przyjęciem zlecenia. Odwołanie opracowujemy najszybciej jak się da. Zwykle 2-3 dni robocze od otrzymania materiałów i płatności od Klienta.

Możesz liczyć na pomoc prawnika w sprawie odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przygotowujemy odwołania do WZON od orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także odwołania od decyzji WZON do sądu rejonowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgłoś się do nas aby uzyskać wsparcie kancelarii.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Czytaj nasze wpisy na blogu:

CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA PUNKT 7 AUTYZM

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

W prowadzonej praktyce prawniczej bardzo często spotykamy się z zaliczeniem dziecka ze spektrum autyzmu do osób niepełnosprawnych z symbolem 12-C, oznaczającym całościowe zaburzenia rozwojowe. Pomimo zaliczenia do osób niepełnosprawnych Zespół potrafi odmówić wskazań co do pkt 7. Poglądowe orzeczenie poniżej:

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA PUNKT 7 AUTYZM – CO MÓWIĄ PRZEPISY

Kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia określone zostały rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. Rozporządzenie to ma raptem jedną stronę.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 roku życia dokonuje się na podstawie następujących kryteriów: 

1) przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia, przekraczającego 12 miesięcy, 

2) niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo 

3) znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Przy ocenie niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wpływ na stan czynnościowy organizmu, sprawność fizyczną i psychiczną dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość poprawy stanu funkcjonowania pod wpływem leczenia i rehabilitacji (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). 

W § 2 ust. 1 rozporządzenia wymienione zostały schorzenia uzasadniające konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku. Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą m.in.: 

– upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym, 

– psychozy i zespoły psychotyczne, 

całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności.

Autyzm stanowi rodzaj całościowych zaburzeń rozwojowych, co uzasadnia w większości przypadków przyznanie wskazań w zakresie pkt 7 i 8. Jeśli w Państwa indywidualnej sprawie Zespół odmówił wskazań co do punktu 7 warto rozważyć złożenie odwołania.

Profesjonalne odwołanie od orzeczenia punkt 7. Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu