SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

ODMOWA EMERYTURY POMOSTOWEJ – PRACODAWCA NIE ODPROWADZAŁ SKŁADEK NA FUNDUSZ EMERYTURY POMOSTOWYCH

Odmowa emerytury pomostowej. ZUS odmawia przyznania emerytury pomostowej? Otrzymałeś odmowę emerytury pomostowej bo pracodawca nie odprowadzał składek na Fundusz Emerytur Pomostowych? Brak odprowadzania składek na FEP przez pracodawcę nie oznacza, że pracownik zostaje pozbawiony prawa do emerytury pomostowej. Tak orzekają sądy, rozpatrujące odwołania od decyzji ZUS odmawiających emerytury pomostowej.

Prawnik od emerytur pomostowych. Pomagamy w sprawach o emerytury pomostowe. Kancelaria z siedzibą w Krakowie obsługuje obszar całej Polski. ZUS odmawia przyznania emerytury pomostowej? Zgłoś się do nas już dziś. Przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS w sprawach emerytur pomostowych i zapewniamy kompleksową obsługę prawną przed sądami ubezpieczeń społecznych.

Skutecznie pomagamy uzyskać emeryturę pomostową z ZUS:

Warto walczyć o swoje prawa i odwoływać się od decyzji ZUS, najlepiej z pomocą prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS.

Prowadzimy sprawy na różnym etapie. Często Klienci zgłaszają się dopiero po tym, jak sami przekonują się, że postępowanie sądowe przerasta ich możliwości. Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

Napisz kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

ODMOWA EMERYTURY POMOSTOWEJ – PRACODAWCA NIE ODPROWADZAŁ SKŁADEK NA FUNDUSZ EMERYTURY POMOSTOWYCH

Zgłosił się do nas Pan Marian, któremu ZUS Kraków odmówił prawa do emerytury pomostowej o jakiej stanowią przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664).

Odmowa emerytury pomostowej była spowodowana tym, że ZUS odmówił uwzględnienia do stażu pracy w warunkach szczególnych prawie 3-letniego okresu zatrudnienia po 31 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie odmownej decyzji ZUS jest takie, iż warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej jest między innymi wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r. w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Skoro zaś ZUS nie uznawał pracy po dniu 31 grudnia 2008 r. za pracę w warunkach szczególnych, to tym samym odmówił prawa do emerytury pomostowej.

Przy czym warte podkreślenia jest to, że ZUS nie kwestionował samego charakteru pracy Pana Mariana po dniu 31 grudnia 2008 r., które mogłyby zostać zaliczone do pracy w warunkach szczególnych według nowych wykazów („nowych” to znaczy wdł. załącznika do ustawy o emeryturach pomostowych z 2008 r.), tylko podważał możliwość zaliczenia tego okresu do pracy w warunkach szczególnych z uwagi na fakt, że pracodawca nie odprowadzał składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W sprawie bezspornym było spełnienie pozostałych warunków do przyznania emerytury pomostowej, jak osiągnięcie wieku 60 lat, posiadanie łącznie 25 lat składkowych i 15 lat pracy zaliczonej do pracy w warunkach szczególnych.

ZUS ODMAWIA PRZYZNANIA EMERYTURY POMOSTOWEJ. ZDANIEM ZUS BRAK SKŁADEK NA FEP = BRAK OKRESU PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

ZUS odmawia przyznania emerytury pomostowej, bo zdaniem ZUS brak zapłaty przez pracodawcę składek na Fundusz Emerytur Pomostowych automatycznie oznacza brak okresu pracy w warunkach szczególnych. I tu się ZUS myli. Jedno nie wyklucza drugiego. Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku: „Spoczywający na pracodawcy (płatniku) obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych został uregulowany w przepisie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych w oderwaniu od przesłanek warunkujących nabycie prawa do emerytury pomostowej (określonych w art. 4 tej ustawy)” (wyrok SA Białystok z dnia 8 marca 2018 r., III AUa 788/17).

W cytowanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS od wyroku Sądu Okręgowego. Sąd 1. Instancji w pisemnych motywach wyroku podał, iż „Zdaniem Sądu Okręgowego, jednak nie wywiązanie się pracodawcy z obowiązków określonych przepisami ustawy o emeryturach pomostowych nie może wpływać negatywnie na sytuację ubezpieczonego i z całą pewnością nie może on ponosić z tego tytułu ujemnych konsekwencji, jak również nie może wpływać na ocenę charakteru wykonywanej przez skarżącego pracy w spornym okresie”. Sąd Apelacyjny w pełni podzielił te rozważania oddalając apelację ZUS.

Pracownik nie może ponosić negatywnych następstw bezprawnego działania pracodawcy. W świetle powyższego podniesiony przez organ rentowy w decyzji argument, że okres zatrudnienia wnioskodawcy po 31 grudnia 2008 r. nie może zostać uznany za okres wykonywania pracy w warunkach szczególnych wyłącznie z tego powodu, że pracodawca nie uregulował składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, jest bezprzedmiotowy, albowiem nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy opłaceniem składek na FEP a prawem do świadczenia.

Można przyjąć, że ten pogląd jest ugruntowany w orzecznictwie. Potwierdzeniem tego stanowiska jest choćby wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, w którym Sąd zmienił decyzję ZUS i przyznał emeryturę pomostową argumentując, iż okoliczność, ze pracodawca nie odprowadził składek na Fundusz Emerytur Pomostowych nie może obciążać pracownika (zobacz wyrok sygn. akt V U 320/19).

Czytaj o planowanych zmianach do ustawy o emeryturach pomostowych na prawo.pl i zobacz projekt ustawy o zmianie w zakresie emerytur pomostowych.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach o emerytury pomostowe. Odmowa emerytury pomostowej ZUS odwołanie. Emerytura pomostowa odwołanie. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury pomostowej. Prawnik od emerytur pomostowych.  Działamy w całej Polsce.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu