SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Jak wskazuje portal ponseti.plPosiadając orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, możesz – według przyznanych przez komisję poszczególnych wskazań – ubiegać się o różne formy zasiłków, świadczeń, urlopów, ulg”. Bardzo istotny jest pkt 7 orzeczenia, który zawiera wskazania co do wymogu stałej lub długotrwałej opieki. W dzisiejszym wpisie o tym jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka i jakie kryteria brane są pod uwagę przez Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy orzekaniu o niepełnosprawności dziecka.

Kancelaria zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem odwołania od orzeczeń PZON/MZON i od orzeczeń WZON do Sądu. Przygotowanie odwołania przez kancelarię dla Klienta jest odpłatne. Czas realizacji usługi to zwykle 2-3 dni robocze. Przygotowujemy odwołanie od orzeczenia i udzielamy niezbędnych konsultacji oraz wskazówek związanych ze sprawą. Odwołanie podpisuje i składa Klient. Jest też opcja kompleksowej pomocy prawnej, gdzie kancelaria prowadzi sprawę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Wycena pomocy prawnej jest ustalana indywidualnie.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Kryteria oceny niepełnosprawności u dzieci określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Po myśli § 1 rozporządzenia oceny niepełnosprawności u dzieci dokonuje się na podstawie następujących kryteriów: 

1) przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia, przekraczającego 12 miesięcy, 

2) niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo 

3)  znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

W § 2 ust. 1 rozporządzenia wymienione zostały schorzenia uzasadniające konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku.

Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą między innymi:

– upośledzenie umysłowe;

– psychozy;

– zespół autystyczny;

– nowotwory złośliwe;

– wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się;

– wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego.

W orzecznictwie zgodnie podkreśla się, że zaliczenie do osób niepełnosprawnych w przypadku dziecka do 16 roku życia może mieć zatem miejsce w dwóch sytuacjach: gdy dziecko jest niezdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych w postaci samoobsługi, poruszania się, komunikacji z otoczeniem, co rodzi konieczność zapewnienia mu stałej (długotrwałej) opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, albo też gdy dziecko zachowuje zbliżoną do rówieśników zdolność do zaspokajania wskazanych potrzeb życiowych, w związku jednak ze znacznym zaburzeniem funkcjonowania organizmu wymaga stałego leczenia i rehabilitacji w domu i poza domem i w tym zakresie zwiększonej pomocy rodziców.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA – ODWOŁANIE PKT 7

Bardzo często dochodzi do sytuacji zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych, ale bez wskazań odnośnie pkt 7. Należy odwołać się od orzeczenia do WZON, a w późniejszym etapie do sądu. Odwołanie w imieniu dziecka składa rodzic, jako jego przedstawiciel ustawowy. Zachęcamy do skorzystania z usług kancelarii przy odwołaniu się od orzeczenia o niepełnosprawności. Fachowa pomoc prawna zwiększa Twoje szanse na pozytywne i  szybkie zakończenie sprawy. Pomoc prawnika jest szczególnie istotna jeśli chodzi o odwołanie od orzeczenia WZON, które jest kierowane do sądu. Wprawdzie procedura sądowa nie wymaga korzystania z adwokata/radcy prawnego w tego typu sprawie, niemniej profesjonalnie przygotowane odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności do sądu pomoże skutecznie załatwić sprawę.

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu