SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRZYWRÓCENIE EMERYTURY PO DEZUBEKIZACJI

PRZYWRÓCENIE EMERYTURY PO DEZUBEKIZACJI

Miło nam poinformować o prawomocnej wygranej w sprawie o przywrócenie emerytury po dezubekizacji. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił apelację Dyrektora ZER MSWiA dzięki czemu wyrok Sądu Okręgowego przywracający pełne uposażenie emerytalne jest w mocy i ZER powinien podjąć wypłatę emerytury wraz z wyrównaniem od 10.2017 r. Warto było walczyć! Wyrok to nie tylko pieniądze, ale też przywrócenie godności funkcjonariusza, który został zbiorowo ukarany. Niestety wiele osób poddało się medialnej nagonce i nie odwoływało się od decyzji. Dla wszystkich poszkodowanych jest jeszcze droga do tego, aby złożyć wniosek do Ministra z art. 8a (link) lub próbować wznowić zakończone postępowanie i domagać się przywrócenia pełnego świadczenia zaopatrzeniowego.

Poniżej zdjęcie prawomocnego wyroku, gdzie przywrócenie emerytury po dezubekizacji staje się faktem:

PRZYWRÓCENIE EMERYTURY PO DEZUBEKIZACJI

W przypadku naszego Klienta w tej konkretnej sprawie emerytura wynosiła 5590,80 zł brutto. Po obniżeniu emerytury w 2017 r. Klient otrzymywał od 01.10.2017 r. emeryturę policyjną w kwocie 2069,02 zł brutto. Miesięczna różnica w wypłacanym świadczeniu przez ZER MSWiA to 3521,78 zł. Tak drastycznie obniżone świadczenie, względem emerytury, którą ubezpieczony uczciwie wypracował, Klient otrzymywał przez bardzo wiele lat. Dopiero w 2024 r. ten stan zmienia się, z uwagi na prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie przywracający pełne zaopatrzenie emerytalne po dezubekizacji.

Dyrektor ZER MSWiA jest zobowiązany podjąć wypłatę pełnej emerytury powiększonej o waloryzację oraz wypłacić wyrównanie zaległego świadczenia – łącznie wyrównanie wyniesie ponad ćwierć miliona złotych.

SĄD APELACYJNY ODDALA APELACJĘ ZER MSWIA

Po wielu latach zawieszenia postępowania z odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury na mocy tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej PiS, udało nam się przenieść postępowanie sądowe do Sądu Okręgowego w Rzeszowie (sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego), który bardzo szybko załatwił sprawę i zmienił decyzję przywracając emeryturę w kwotach sprzed dezubekizacji. Niestety ZER MSW złożył apelację, pomimo że powinien rzetelnie sprawę przeanalizować i odpuścić.

Sprawa wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w dniu 22.11.2023 r. Dzięki naszym staraniom Sąd przyspieszył jej procedowanie i wydał wyrok w bardzo rozsądnym czasie, bo wyrok kończący sprawę zapadł w dniu 15.02.2024 r.

PRAWOMOCNY WYROK SĄDU APELACYJNEGO PRZYWRACAJĄCY EMERYTURĘ PO DEZUBEKIZACJI. CZY ZER ZŁOŻY SKARGĘ KASACYJNĄ?

Nie wiemy, czy ZER zdecyduje się na dalsze kroki prawne. Wartość przedmiotu sporu jest znacząca i zapewne będą rozważali złożenie skargi kasacyjnej. Nie wstrzymuje to jednak skutków prawnych wydanego wyroku. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny i podlega wykonaniu przez ZER. Mam nadzieję, że ZER ‘złoży broń’ i nie będzie dalej walczył; takie zapowiedzi płyną z obozu rządzącego, choć w praktyce różnie to wygląda. Ostatnio informowaliśmy na blogu o wygranej sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie (link do wpisu). Wyrok zapadł w styczniu 2024 r. i można było sądzić, że dotychczasowa praktyka ZER składania apelacji w każdej sprawie ulegnie zmianie po zapowiedziach Ministerstwa i postulatach nowej koalicji rządzącej. Niestety te zapowiedzi nie są realizowane w praktyce, bowiem Dyrektor ZER złożył w tej sprawie apelację i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

PRZYWRÓCENIE EMERYTURY PO DEZUBEKIZACJI – JAK TO W PRAKTYCE WYGLĄDA

Wygrana sprawa sądowa i przywrócenie emerytury po dezubekizacji obliguje Dyrektora ZER MSWiA do wykonania wyroku sądowego. Jak to w praktyce wygląda? Zwykle do ok. 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku organ rentowy wydaje decyzję o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej (renty inwalidzkiej / renty rodzinnej) w której pisze, że „z urzędu od dnia 01-10-2017 r., tj. od daty określonej w wyroku Sądu ponownie ustalam wysokość emerytury policyjnej w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego i wyrokiem Sądu Apelacyjnego”. W tej decyzji na nowo jest ustalane do wypłaty świadczenie bieżące oraz wyrównanie zaległego świadczenia od 01-10-2017 r.

DEZUBEKIZACJA PRAWNIK. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU:

– wniosek do Ministra z art. 8a

– odwołanie od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną [UWAGA! TAKIE DECYZJE SĄ NADAL WYDAWANE NP. JEŚLI KTOŚ PRACOWAŁ I WNIÓSŁ O DOLICZENIE ‘CYWILNEJ’ WYSŁUGI DO EMERYTURY POLICYJNEJ. PO WYDANIU TAKIEJ DECYZJI WARTO SIĘ OD NIEJ ODWOŁAĆ]

– apelacja

– skarga kasacyjna

– zastępstwo procesowe na rozprawach. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu