SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD DECYZJI ORZECZNIKA ZUS

ODWOŁANIE OD DECYZJI ORZECZNIKA ZUS

Odwołanie od decyzji orzecznika ZUS. Czy warto odwołać się od decyzji orzecznika ZUS? Po pierwsze zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy emerytalnej: Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Jak wskazał Sąd w jednym z orzeczeń: Niewniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika oznacza, iż ubezpieczony zgadza się, że wszystkie stwierdzenia w nim zawarte są prawdziwe, a tym samym proces ustalania okoliczności faktycznych, mających znaczenie dla nabycia prawa do świadczenia zostaje zakończony (tak wyrok SA w Białymstoku z dnia 29.11.2017 r. sygn. III AUa 358/17).

Niewniesienie sprzeciwu od decyzji lekarza orzecznika ZUS wyklucza późniejsze kwestionowanie ustaleń dokonanych, o których wypowiedział się w orzeczeniu lekarz orzecznik.

[WAŻNE] Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie, do których prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W JAKICH SPRAWACH ZAPADAJĄ ORZECZENIA ORZECZNIKA ZUS

Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenia we wszystkich tych sprawach, w których potrzebna jest wiedza medyczna. Dotyczy to procedury postępowania o rentę z tytułu niezdolności do pracy, spraw o rentę socjalną, spraw o 500+ dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji i szeregu innych spraw jak na przykład o prawo do świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zasiłku chorobowego. Innymi słowy ZUS korzysta z orzecznictwa lekarzy orzeczników wszędzie tam, gdzie prawo do świadczenia jest uzależnione od uprzedniego stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Lekarz orzecznik ZUS dokonuje oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia:

1) daty powstania niezdolności do pracy,

2) trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,

3) związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,

4) trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

5) celowości przekwalifikowania zawodowego.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ORZECZNIKA ZUS – CZY TRZEBA KORZYSTAĆ Z FORMULARZA OL-4

Odwołując się od decyzji lekarza orzecznika ZUS nie ma przymusu korzystania ze wzoru sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika, czyli z formularza OL-4. W ramach prowadzonej praktyki prawniczej opracowujemy kilkanaście odwołań od decyzji lekarza orzecznika ZUS każdego miesiąca. Nie korzystamy z druku sprzeciwu OL-4, tylko przygotowujemy indywidualne pismo z odwołaniem od decyzji lekarza orzecznika ZUS, w którym ujmujemy wszelkie potrzebne elementy. Ten system sprawdził się i dzięki wyróżniającej się treści oraz innej szacie graficznej, w wielu przypadkach dochodzi do zmiany orzeczenia lekarza orzecznika przez komisję lekarską ZUS.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ORZECZNIKA ZUS – CO POWINNO ZAWIERAĆ

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, nazywany także odwołaniem od decyzji lekarza orzecznika ZUS, powinien w szczególności zawierać wyraźne stwierdzenie, że ubezpieczony nie zgadza się z wydanym orzeczeniem lekarza orzecznika. Oczywiście im lepiej uzasadniony sprzeciw, tym większe szanse na to, że orzeczenie lekarza orzecznika zostanie zmienione przez komisję lekarską. Niestety lekarze orzecznicy w sposób rażący naruszają art. 11 k.p.a. i wynikający z tego przepisu obowiązek należytego wyjaśniania stronom przesłanek, którymi kierują się wydając decyzję. To powoduje, że strona musi ‘domyślać się’, przyczyn wydania negatywnej decyzji. Niemniej prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS jest w stanie wyczytać między wierszami tok rozumowania lekarza orzecznika i tym samym dobrać argumentację, która jest odpowiednia dla danej sprawy.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

ZUS wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz? Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt i zobacz, jak możemy Ci pomóc w walce z ZUS.

SKUTECZNY PRAWNIK DO WALKI Z ZUS:

WYGRANA Z ZUS KRAKÓWWYGRANA Z ZUS TARNÓWWYGRANA Z ZUS CHRZANÓWWYGRANA Z ZUS NOWY SĄCZWYGRANA Z ZUS JASŁOWYGRANA Z ZUS ELBLĄGWYGRANA Z ZUS PŁOCKWYGRANA Z ZUS RADOMWYGRANA Z ZUS CZĘSTOCHOWAWYGRANA Z ZUS ZABRZEWYGRANA Z ZUS CHORZÓWWYGRANA Z ZUS BIELSKO-BIAŁAWYGRANA Z ZUS WAŁBRZYCH WYGRANA Z ZUS RYBNIKWYGRANA Z ZUS OPOLEWYGRANA Z ZUS ZIELONA GÓRAWYGRANA Z ZUS SZCZECIN

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu