SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO

UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO

Utrata prawa do zasiłku chorobowego ZUS – wykonywanie czynności związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników. Pracownik może utracić prawo do zasiłku chorobowego i dostać decyzję z ZUS o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku. KONTROLA ZUS NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM jest ostatnio bardzo częstym tematem, z którymi zgłaszają się do nas Klienci z prośba o poradę prawną. Bez wątpienia wzmożona aktywność ZUS do kontroli na zwolnieniu lekarskim jest spowodowana także zmianą przepisów od września 2021 r., które uprawniają ZUS do dochodzenia zwrotu wypłaconego zasiłku wraz z odsetkami od dnia następnego po wypłacie zasiłku. Obecnie ZUS kontrolując np. rok 2019 i wydając decyzję o zwrocie „zarabia” duże pieniądze na odsetkach, bo z reguły w decyzji o zwrocie zasiłku wylicza kwotę odsetek do zwrotu.

UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO ZUS

Utrata prawa do zasiłku chorobowego ZUS jest najczęściej związana z nieprawidłowym wykorzystywaniem zwolnienia lekarskiego. ZUS z uporem maniaka „uderza” w osoby „wieloetatowe”, gdzie widzi w systemie, że z jednej strony ktoś przebywa na L4 z umowy o pracę, a jednocześnie ma opłacane składki z umowy zlecenia. Bardzo często dotyczy to osób wykonujących czynności związane z grupowym ubezpieczeniem pracowników. Temu poświecimy nasz dzisiejszy wpisy.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM PRACOWNIKÓW JAKO PODSTAWA UTRATY PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO

Nieprecyzyjna regulacja art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej stanowi podstawę prawną dla ZUS do uznania każdej, nawet najmniejszej aktywności, za niedozwolone zachowanie na zasiłku chorobowym. Jednocześnie w orzecznictwie ukształtowanym na tle art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej podkreśla się, że „krótkotrwała, incydentalna i wymuszona okolicznościami czynność” nie może być uznana za wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu art. 17 ustawy zasiłkowej. Praca to powtarzające się czynności, a nie jednostkowe działanie. Sądy stwierdzają, że pozbawienie ubezpieczonego zasiłku chorobowego za okres, w którym faktycznie był on niezdolny do pracy wykonywanej na co dzień w ramach zatrudnienia pracowniczego, jedynie z powodu zatwierdzenia danych w programie komputerowych nie byłoby zgodne z celem regulacji art. 17 ustawy zasiłkowej.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM PRACOWNIKÓW A ZASIŁEK CHOROBOWY – WYROK SN

Spory z ZUS dotyczące wykonywania przez pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim usług dla Towarzystw Ubezpieczeniowych w ramach osobnych umów zlecenia są bardzo częste. W jednej z tego typu spraw ZUS złożył skargę kasacyjną do SN. SN oddalił skargę kasacyjną ZUS. SN rozpatrując sprawę wskazał, że nie ma jednego prostego rozwiązania, jeśli chodzi o zastosowanie art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej Jako zasadę należy przyjąć, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jakąkolwiek pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia, jednak w szczególnych sytuacjach faktycznych prokonstytucyjna wykładnia tego przepisu przez sądy ubezpieczeń społecznych może prowadzić do odmowy jego zastosowania ze względu na to, że sankcja, jaką przewiduje (utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia) może być uznana w konkretnym stanie faktycznym za zbyt drastyczną i dolegliwą, a przez to niesłuszną i niesprawiedliwą w kontekście rodzaju innego zajęcia zarobkowego (jego sporadycznego, incydentalnego, wymuszonego okolicznościami charakteru) oraz uzyskanego z tego tytułu dochodu (niewielkich kwot stanowiących kilkuprocentowy ułamek należnego zasiłku chorobowego). Jest tak w przypadku uzyskiwania dochodów z innego zajęcia zarobkowego, które nie gwarantują nawet minimum życiowego (np. dochodów rzędu 100-200 zł miesięcznie) – wyrok SN z 19.02.2021 r., I USKP 12/21.

UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU ZUS. Jeśli ZUS wydał decyzję o utracie prawa do zasiłku skontaktuj się z nami. Po zapoznaniu się z decyzją i po przeprowadzeniu indywidualnej konsultacji będziemy w stanie ocenić szanse na odwołanie się od decyzji ZUS. Praktyka pokazuje, że nieprecyzyjne przepisy są dla ZUS podstawą do wydawania decyzji, które są krzywdzące i powinny zostać zaskarżone.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach o zasiłki z ZUS. Dla naszych Klientów:

– udzielamy konsultacji prawnych

– przygotowujemy odwołanie od decyzji ZUS

– prowadzimy kompleksowo sprawy przeciwko ZUS w sądach w całym kraju

– opracowujemy środki zaskarżenia typu apelacja / skarga kasacyjna

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu