SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
EMERYTURA POMOSTOWA DLA KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

EMERYTURA POMOSTOWA DLA KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Emerytura pomostowa dla kierowcy samochodu ciężarowego. Wcześniejsza emerytura dla kierowcy ciężarówki. Kiedy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych? Zmiany przepisów o emeryturach wprowadzają zamęt i problemy interpretacyjne co do uprawnień jakie nabywają ubezpieczeni wykonujący pracę zaliczaną do kategorii „szczególnej”.

Dziś chcemy zająć się tematem szczególnych uprawnień emerytalnych kierowcy samochodu ciężarowego.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIK OD EMERYTUR POMOSTOWYCH!

Z ZUSEM DA SIĘ WYGRAĆ! Warto walczyć o swoje prawa i odwoływać się od decyzji ZUS, najlepiej z pomocą prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

KIEDY PRACA KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MOŻE BYĆ UZNANA ZA PRACĘ W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Dawniej pod rządami rozporządzenia z 1983 r. bez wyjątku każda praca kierowcy samochodu ciężarowego była uznawana za pracę o szczególnym charakterze. Konkretnie została ujęta w wykazie A, dziale VIII – W transporcie i łączności, poz. 2prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43).

Powyższe odpowiada stanowisku wymienionemu w zarządzeniu Nr 64 Ministra Komunikacji z 29 czerwca 1983 r. w sprawie prac w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu komunikacji, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej (Dz. Urz. MB z 1983 r. Nr 10, poz. 77) w wykazie A w dziale VIII – W transporcie i łączności; Transport, poz. 2 pkt 5 kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, stanowiącym załącznik Nr 1 do ww. zarządzenia.

Często na świadectwach pracy w szczególnych warunkach wystarczające jest powołanie się przez pracodawcę tylko na przepisy rozporządzenia z 1983 r., bowiem na zarządzenie mogły powoływać się tylko firmy państwowe.

Obecnie – mam tu na myśli przepisy ustawy o emeryturach pomostowych, która weszła w życie od 01.01.2009 r., praca kierowcy „zwykłej” ciężarówki nie jest już zaliczana do kategorii pracy w warunkach szczególnych. Z załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych wynika, że szczególny charakter ma jedynie praca kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR).

EMERYTURA POMOSTOWA DLA KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Co to oznacza w praktyce? Otóż starając się o emeryturę pomostową należy wykazać co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych przed dniem 1 stycznia 1999 r. w rozumieniu „starych” przepisów jak i po dniu 31 grudnia 2008 r. w rozumieniu „nowych” przepisów.

Jest to trudne zważywszy, że od 1 stycznia 2009 roku praca kierowcy samochodu o masie powyżej 3,5 tony nie jest już pracą w szczególnych warunkach. Oznacza to, że kierowca nie będzie uprawniony do emerytury pomostowej, bowiem nie spełni warunku pracy w szczególnych warunkach po dniu 31 grudnia 2008 r., chyba że będzie kierowcą przewożącym towary niebezpieczne ADR.

JEŚLI NIE EMERYTURA POMOSTOWA TO REKOMPENSATA DLA KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Brak prawa do emerytury pomostowej nie oznacza, że lata pracy „szczególnej” zostaną zaprzepaszczone. Wówczas ubezpieczony powinien rozważyć wystąpienie do ZUS o rekompensatę. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu „starych” przepisów, wynoszący co najmniej 15 lat. Jak już zostało to wyżej zaznaczone, dawniej praca kierowcy samochodu ciężarowego była zalicza do kategorii „szczególnej” – wykaz A dział VIII poz. 2 rozporządzenia z 1983 r.

Czytaj teraz: praca w warunkach szczególnych – odwołanie od odmownej decyzji ZUS.

Wcześniejsza emerytura ZUS – jak ją uzyskać?

Zobacz wzory odwołań od decyzji ZUS. Wzór edytowalny odwołania, który możesz dostosować do swojej sprawy i tekst o tym, jak napisać odwołanie od decyzji ZUS.

PRAWNIK OD EMERYTUR POMOSTOWYCH. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Skutecznie walczymy w sądach o prawo do emerytury pomostowej:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu