SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZAWIESZENIE EMERYTURY Z POWODU KONTYNUOWANIA ZATRUDNIENIA

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z POWODU KONTYNUOWANIA ZATRUDNIENIA

Zawieszenie emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia. W Polsce obowiązuje regulacja zgodnie z którą prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

[UWAGA] dotyczy to pracy niezależnie od tego czy jest ona wykonywana w Polsce, czy za granicą. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 maja 2020 r., sygn. II UK 99/19: Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu, gdy ubezpieczony kontynuuje bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy zatrudnienie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Otrzymałeś decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. W pierwszej kolejności skontaktuj się z prawnikiem ZUS, który przedstawi możliwe opcje działania i doradzi, którą drogę postępowania obrać.

Prowadzimy sprawy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w całej Polsce.

Skontaktuj się z nami już dziś. Napisz kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Wielowątkowo opisujemy poszczególne przypadki działania ZUS na naszym blogu. Pokazujemy praktyki ZUS i sposoby jak bronić się przed niesłuszną decyzją.

Emerytura zostanie nabyta, jednak prawo do jej wypłaty ulegnie zawieszeniu w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. Te przepisy nie są intuicyjne, tym bardziej że w poszczególnych krajach Unii – jak np. w Niemczech, nie ma tożsamej regulacji.

Przykład:

Jan Kowalski ukończył wiek emerytalny i zamierza złożyć wniosek o emeryturę (ma 32 lata pracy w Polsce). Pracuje nadal w Niemczech i chce jeszcze kontynuować pracę.

W takim przypadku Jan Kowalski nabędzie prawo do emerytury w Polsce, ale wypłata emerytury zostanie zawieszona w związku umową o pracę w Niemczech. Aby otrzymywać emeryturę z ZUS Jan Kowalki powinien rozwiązać umowę o pracę w Niemczech.

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z POWODU KONTYNUOWANIA ZATRUDNIENIA

Zastosowanie regulacji o zawieszeniu emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia może mieć dotkliwe konsekwencje. Wypłata emerytury podlega zawieszeniu z mocy prawa aż do momentu złożenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury. Może się okazać, że nieświadomie emeryt pobiera emeryturę, która powinna być zawieszona. Oznacza to, że jeśli ZUS przyjdzie na kontrolę po kilku latach, to w następstwie wykrycia okoliczności powodujących zawieszenie płatności emerytury, będzie domagał się zwrotu wypłaconych świadczeń jako świadczeń nienależnie pobranych.

Obecnie wnioski o emeryturę zostały odpowiednio zmodyfikowane przez ZUS. Formularze wprost wskazują, że należy podać czy pozostaje się w zatrudnieniu na dzień składania wniosku o emeryturę w Polsce lub za granicą. Wcześniej nie było to dookreślone, czy należy wymienić umowy o pracę również za granicą.

Niezależnie od formularzy wniosków emerytalnych, ZUS do każdej decyzji o przyznaniu emerytury dołącza długie listy pouczeń na których znajduje się też informacja o zawieszeniu emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia.

Jesteśmy coraz bardziej mobili i wykonujemy pracę również poza granicami kraju. Przy braku świadomości prawnej, może się okazać, że emerytura jest pobierana nienależnie.

Kwestię zwrotu świadczeń reguluje art. 138 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym nie można żądać zwrotu nienależnie pobranej emerytury za okres dłuższy niż 3 lata.

Jeśli ZUS wyda decyzję o zwrocie warto zawsze rozważyć złożenie odwołania od decyzji. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranej emerytury w całości lub w części.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu