SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS WZÓR

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS WZÓR

Odwołanie od decyzji ZUS wzór. Pandemia COVID wymusiła zmiany w sposobie rozpatrywania spraw w sądach. Dotyczy to także odwołania od decyzji ZUS, które najczęściej trafia do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania odwołującego się od decyzji ZUS.

Oddziały ZUS w całej Polsce w swoich pismach procesowych zaczęły umieszczać adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Ostatnio takie pisma ze wskazanymi adresem e-mail i nr tel. wpłynęły do nas w prowadzonych sprawach przeciwko ZUS Nowy Sącz, ZUS Kraków oraz ZUS Gdańsk.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Pomoc prawna w sporach z ZUS. Zastanawiasz się jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Zobacz wzór odwołania od decyzji ZUS. Odwołanie od decyzji ZUS wzór edytowalny.

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS WZÓR – WYMÓG PODANIA ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ I NUMERU TELEFONU PRZEZNACZONEGO DO KONTAKTU Z SĄDEM

Zgodnie z art. 15zzs(1) ustawy COVID rozprawy zdalne są obecnie podstawowym sposobem prowadzenia rozpraw cywilnych, w tym spraw z odwołań od decyzji ZUS. Od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących.

Wraz z wyżej opisaną zmianą, która weszła w życie od 3 lipca 2021 r., wprowadzono nowe wymagania formalne odnośnie pism procesowych. Mianowicie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata lub radcę prawnego podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.

Zatem od 3 lipca 2021 r. w pierwszym piśmie procesowym, a takim w sprawach ZUS jest odwołanie od decyzji ZUS, należy podać adres e-mail i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Literalnie obowiązek dotyczy jedynie pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych).

Wnosząc samodzielnie odwołanie od decyzji ZUS warto jednak podać te dane w odwołaniu, co ułatwi sądowi pracę i umożliwi przeprowadzenie rozprawy zdalnie.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu