SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
AUTOKONTROLA DECYZJI SPÓŁKA Z O.O. ZUS

AUTOKONTROLA DECYZJI SPÓŁKA Z O.O. ZUS

Autokontrola decyzji spółka z o.o. ZUS. Zgłosiła się do nas Klientka z Włocławka pokrzywdzona praktyką ZUS obejmowania obowiązkiem ubezpieczeń społecznych większościowych wspólników spółki z o.o. Po wniesieniu odwołania od decyzji ZUS zdecydował się na zastosowanie autokontroli i zmienił zaskarżoną decyzję na korzyść Klientki. Dzięki temu spór z ZUS Włocławek zakończył się szybko i bez konieczności angażowania się w „żmudny i trudny” proces sądowy, przed tamtejszym Sądem Okręgowym – Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ukłony należą się również urzędnikom z ZUS Włocławek, bo zmiana zdania nigdy nie jest prosta i potrzebna jest duża doza inteligencji i dystansu aby to zrobić.

AUTOKONTROLA DECYZJI SPÓŁKA Z O.O. ZUS

ZUS na podstawie danych z KRS ustalił, że Klientka była większościowym wspólnikiem w spółce z o.o. Jednocześnie drugi wspólnik nie był ujawniony w KRS, bo posiadał 5% udział w kapitale zakładowym. Powołując się m.in. na wyrok SN z 3 sierpnia 2011 r., I UK 8/11 ZUS uznał wspólnika mniejszościowego za „wspólnika iluzorycznego”, tym samym uznając Klientkę za jedynego wspólnika spółki z o.o. i obciążając obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu.

Odwołanie od decyzji ZUS okazało się skuteczne i spowodowało, że ZUS zmienił swoją decyzję w trybie autokontroli. Poniżej decyzja ZUS:

W odwołaniu od decyzji podnieśliśmy szereg argumentów na rzecz zmiany decyzji m.in. wskazując, że ZUS contra legem podjął się w zaskarżonej decyzji próby uwzględnienia pozajęzykowych reguł wykładni, pisząc że z perspektywy norm prawa ubezpieczeń społecznych spółkę należy traktować jako spółkę jednoosobową, w sytuacji gdy faktycznie spółkę tworzą dwie osoby. Tego rodzaju odstępstwo od reguł wykładni językowej na rzecz innych metod interpretacji tekstu prawnego jest niedopuszczalne w państwie prawa, co wynika wprost z przepisu art. 6 KPA w zw. z art. 123 ustawy systemowej, która to norma prawna nakłada na ZUS obowiązek działania na podstawie i w granicach przepisów prawa. Innymi słowy ZUS nie może tworzyć prawa stosując „kreatywną” interpretację, a powinien stosować prawo pisane takie jakie ono jest.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Należy wskazać, że ustawa systemowa nie zawiera definicji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast taką definicję zawiera art. 4 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” wynika, że do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami (§10 powołanego rozporządzenia). Z przywołanej zasady konsekwencji terminologicznej w obrębie języka prawnego wynika, że skoro ustawodawca nie przewidział w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych odrębnej definicji pojęcia „spółka jednoosobowa”, to ZUS powinien stosować definicję zawartą w Kodeksie spółek handlowych. Stosownie definicji z ksh wyklucza możliwość uznania dwuosobowej spółki z o.o. za spółkę jednoosobową.

 

Widzimy, że ZUS w całej Polsce aktywnie prowadzi szereg postępowań, w których posługując się konstrukcją pozaprawną „wspólnika iluzorycznego” wydaje decyzje o obowiązku podlegania do ubezpieczeń społecznych przez wspólnika większościowego. Jeśli w Państwa indywidualnej sprawie ZUS „naciąga” prawo i uznaje dwuosobową spółkę z o.o. za jednoosobową domagając się zapłaty składek, to niezwłocznie powinniście skontaktować się z prawnikiem ZUS.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu