SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA ZUS – ODSETKI

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA ZUS – ODSETKI

Nienależnie pobrane świadczenia ZUS – odsetki. Temat ważny dla każdego, kto w ostatnim czasie odebrał decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS. Jak należy liczyć odsetki od nienależnie pobranych świadczeń?

Zwracaliśmy uwagę na blogu na zmianę przepisów odnośnie sposobu naliczania odsetek przez organ rentowy (link do artykułu). Od 18 września 2021 r. obowiązuje nowelizacja przepisów. Według nowych zasad ZUS nalicza odsetki od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA ZUS – ODSETKI

Każdy kto odebrał decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń powinien zwrócić szczególną uwagę na to jak ZUS wyliczył odsetki. W trafiających do nas w ostatnim czasie sprawach Klientów ZUS stosuje nowe zasady liczenia odsetek i to pomimo, że świadczenia wypłacał pod rządami „starych” przepisów. ZUS Poznań wyliczył pond 16.000 zł odsetek w decyzji. ZUS Kraków ponad 6.400 zł skapitalizowanych odsetek. Rekordzista ZUS Gorzów Wielkopolski wyliczył – samych tylko odsetek – prawie 50.000 zł.

Nawet gdyby uznać, że w opisanych trzech sprawach rzeczywiście mamy do czynienia z nienależnie pobranymi świadczeniami to i tak w naszej opinii odsetki zostały źle policzone przez ZUS i nie należą się one organowi rentowemu. ZUS nie może stosować nowych, „gorszych” przepisów do świadczeń, które wypłacał w trakcie obowiązywanie dotychczasowych, bardziej korzystnych regulacji prawnych.

Stąd też należy zachować czujność i uważnie zapoznać się z decyzją. Jeśli w samej decyzji ZUS obok świadczenia głównego wyliczył odsetki, oznacza to że zastosował nowe przepisy i wyliczył odsetki „wstecz”, czyli od dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń.

Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia ustala się w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego. Oznacza to, że są to odsetki zmienne. Zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Obecnie stopa odsetek za opóźnienie wynosi 6,75% w stosunku rocznym (1,25% stopy referencyjnej NBP + 5,5%).

Jeśli otrzymaliście Państwo decyzję ZUS o zwrocie świadczeń należy skonsultować się z prawnikiem do walki z ZUS, tak aby nie dać się „naciągać” organowi rentowemu na zwrot pieniędzy, które nie powinny podlegać zwrotowi.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu