SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DEZUBEKIZACJA 2023

DEZUBEKIZACJA 2023

Dezubekizacja 2023. Problem z tzw. drugą ustawą dezubekizacyjną cały czas dotyka ubezpieczonych, którzy nawet przez chwilę służyli w wymienionych w art. 13b ustawy formacjach. Dezubekizacja 2023 – cały czas ZER MSW wydaje decyzje oparte na ustawie dezubekizacyjnej, przez co świadczenia są drastycznie zaniżone. W wielu sprawach wystąpienia na drogę sądową, odwołanie się od decyzji, okazuje się skuteczne i ZER jest zobowiązany do wypłaty pełnego świadczenia wraz z wyrównaniem.

Otrzymałeś decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, z którą się nie zgadzasz? Prowadzimy obsługę prawną spraw dezubekizacyjnych w całej Polsce. Po konsultacji prawnej, przedstawiamy Klientowi wycenę prowadzenia sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie, jakie koszty poniesie w toku współpracy z kancelarią. Klient nie będzie zaskakiwany jakimikolwiek opłatami na rzecz kancelarii, które nie były ujęte w wycenie.

DEZUBEKIZACJA 2023

Tylko w tym tygodniu zgłosiły się do nas dwie osoby, które swoją karierę zawodową zaczynały w okresie PRL i służyły przez okres niespełna 2 lat. Przeszły następnie pozytywną weryfikację i pracowały już dla wolnej Polski, nabywając uprawnienia do zaopatrzenia emerytalnego. Później pracowały „w cywilu” i domagając się przeliczenia emerytury mundurowej po zakończeniu pracy, okazało się, że „cywilne” okresy zatrudnienia w żaden sposób nie wpływają na wysokość otrzymywanej emerytury z ZER MSW, bowiem na mocy ustawy dezubekizacyjnej emerytura jest ograniczona do kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 15c ust. 3). Okazuje się, że ZER MSW formalnie dolicza „cywilną” wysługę, aby później stwierdzić, że i tak emerytura policyjna jest ograniczona do przeciętnej ZUSowskiej. W takim przypadku można odwołać się od decyzji ZER do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i domagać się, aby ZER wypłacał pełną emeryturę bez stosowania sankcji dezubekizacyjnej.

DEZUBEKIZACJA 2023 – CEL USTAWY A RZECZYWISTOŚĆ

Przykład Pani Marzeny z Krakowa najlepiej oddaje to, jak cel ustawy rozmija się z rzeczywistością jej stosowania. Ubezpieczona odbywała służbę w okresie 1987-1990, po czym przeszła pozytywną weryfikację i do 2005 r. pracowała w Policji. Po odejściu na emeryturę, dalej pracowała już w sektorze prywatnym, gdzie z tytułu pracy były odprowadzane składki. W roku 2022 złożyła wniosek o doliczenie do wysługi okresu przepracowanego po zwolnieniu ze służby. Pomimo kilkunastu lat pracy, przeliczonych po 1,3% za każdy rok, wysługa procentowo wzrosła, ale nie wzrosła kwota otrzymywanej emerytury, która wyniosła dokładnie 2541,95 zł brutto, tj. zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z 15 lutego 2022 r. o przeciętnej emeryturze.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazywano, że „Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”  (Druk sejmowy nr 1061).

W jaki sposób redukcja emerytury do kwoty przeciętnej  w przypadku Pani Marzeny realizuje ustawowy cel, skoro przecież zwiększenie o 1,3% podstawy wymiaru dotyczy jej pracy „cywilnej”, a nie służby na rzecz totalitarnego państwa. Jest to zupełny brak konsekwencji ustawodawcy, pokazujący że sankcja dezubekizacyjna jest zbyt daleko rozciągnięta. Tak jak w przypadku Pani Marzeny, gdzie krótki okres „zakazanej” służby ma swoje konsekwencje po dzień dzisiejszy. Tego typu rozwiązania ustawodawcy w sposób jawny przeczą zasadzie demokratycznego państwa prawnego. W tego typu sytuacjach zawsze warto odwołać się od decyzji do Sądu i walczyć o swoje prawa.

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA POMOC PRAWNA. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu