SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
POZORNA UMOWA O PRACĘ Z KOBIETĄ W CIĄŻY

POZORNA UMOWA O PRACĘ Z KOBIETĄ W CIĄŻY

Pozorna umowa o prace z kobietą w ciąży. Umowa o pracę zwarta dla pozoru, w celu otrzymania prawa do świadczenia. ZUS podważa umowy o pracę jeśli została ona zawarta z kobietą w ciąży. Tymczasem przepisy prawa są ukierunkowane na ochronę macierzyństwa i rodzicielstwa.

ZOBACZ OSTATNIE WYGRANE KANCELARII W SPRAWACH, GDZIE ZUS UZNAŁ UMOWĘ O PRACĘ ZA NIEWAŻNĄ:

POZORNA UMOWA O PRACĘ Z KOBIETĄ W CIĄŻY

Na dysonans pomiędzy działaniami ZUS, a regulacjami prawnymi zwrócił ostatnio uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 listopada 2021 r., sygn. III USKP 82/21.

Na kanwie tej sprawy Sąd Apelacyjny uznał, że zawarta przez wnioskodawczynię z płatnikiem składek umowa o pracę była umową pozorną a zamiarem stron nie było nawiązanie stosunku pracy, lecz stworzenie dla ubezpieczonej korzystnych warunków pozwalających na uzyskanie wyższych świadczeń z ubezpieczenia społecznego z racji ciąży i macierzyństwa.

Jednak SN uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego przyjmując, że „O pozorności umowy o pracę nie może także świadczyć to, że została zawarta w czasie trwającej ciąży. Dążenie kobiety ciężarnej do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej (bez ustalenia wynagrodzenia za pracę na nadmiernie rażąco wysokim poziomie) jest zachowaniem rozsądnym i uzasadnionym, zarówno z osobistego, jak i społecznego punktu widzenia. Między innymi dlatego kobietom ciężarnym przysługuje ochrona przed odmową zatrudnienia z powodu ciąży a odmowa nawiązania stosunku pracy podyktowana taką przyczyną jest traktowana jako dyskryminacja ze względu na płeć”.

Oznacza to, że nie da się postawić znaku równości między umową o pracę z kobietą w ciąży a pozornością zatrudnienia. Wręcz przeciwnie, kobiety w ciąży mają (równe) prawo do poszukiwania zatrudnienia i ochrony ubezpieczeniowej związanej z ciążą i macierzyństwem.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach o pozorną umowę o pracę, gdzie ZUS zarzuca, że zatrudnienie było fikcyjne i odmawia wypłaty zasiłków. Przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS w sprawach o niepodleganie do ubezpieczeń, reprezentujemy Klientów przed sądami ubezpieczeń społecznych, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wszelkimi innymi instytucjami ochrony obywatela w sporze z organami administracji publicznej.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu