SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI W SPRAWIE KARTY PARKINGOWEJ

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI W SPRAWIE KARTY PARKINGOWEJ

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Odwołanie od nieprzyznania karty parkingowej. Jak napisać odwołanie od decyzji w sprawie karty parkingowej? Jakie są zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością? Komu przysługuje karta parkingowa? Na jakie choroby przysługuje karta parkingowa?

Jak wyjaśniono na stronie gov.pl w poradniku >>>Uzyskaj kartę parkingową<<< „Jeśli nie masz w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej – nie dostaniesz jej”. Kluczowe jest zatem, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem co do punktu 9). Bardzo często Klienci pytają, czy kancelaria przygotowuje fachowe odwołania od orzeczenia jeśli sprawa dotyczy tylko odmowy w zakresie karty parkingowej. Oczywiście przygotowujemy dla Klientów odwołanie od decyzji w sprawie karty parkingowej. Jeśli nie wiesz jak napisać odwołanie od decyzji w sprawie karty parkingowej, możesz zawsze skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA PARKINGOWA

Zgodnie z art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Nie każda osoba zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do karty parkingowej. Ustawodawca limituje, że uprawnienie to przysługuje tylko w wypadku znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2022 r., II USK 582/21).

[WAŻNE] Posiadając orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie otrzymasz wskazań w zakresie pkt 9), tj. uprawnienia do karty parkingowej.

W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie przesłanek do przyznania wskazania w zakresie pkt 9) może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Przy posiadaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane posiadanie odpowiedniego symbolu przyczyny niepełnosprawności. Wymóg legitymowania się jednym z czterech symboli przyczyny niepełnosprawności dotyczy jedynie osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Spełnienie przesłanek do otrzymania karty parkingowej dotyczy także dzieci. Przy orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka Zespół może orzec spełnienie przesłanek do wskazań w zakresie punktu 9) jeżeli dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

NA JAKIE CHOROBY PRZYSŁUGUJE KARTA PARKINGOWA

Przy zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności nie ma wymogu spełnienia dodatkowego kryterium w postaci odpowiedniego symbolu przyczyny niepełnosprawności wskazanego na orzeczeniu. Symbole przyczyny niepełnosprawności są istotne przy posiadaniu orzeczenia o umiarkowanym stopniu.

Pamiętajmy jednak, że niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności (znaczny czy umiarkowany) konieczne do przyznania karty parkingowej jest stwierdzenie znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się. Nawet osoba, która „nie ma problemów z chodzeniem”, czy z układem narządu ruchu (05-R), może otrzymać uprawnienie do karty parkingowej np. mając problemy natury kardiologicznej, które utrudniają jej możliwość poruszania się na dłuższym dystansie.

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI W SPRAWIE KARTY PARKINGOWEJ

Prawo do karty parkingowej będzie wynikać z przyznanych wskazań co do punktu 9) na orzeczeniu wydawanym przez Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Od wydanego orzeczenia przysługuje odwołanie. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie 14 dni. Szerzej o temacie JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD ORZECZENIA piszemy pod linkiem. Orzeczenie można zaskarżyć tylko co do nieprzyznania wskazań odnośnie punktu 9). Pamiętaj jednak, że po złożeniu odwołania sprawa trafia do rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Zespół, który – czysto teoretycznie – może zmienić na Twoją niekorzyść zaskarżone orzeczenie Powiatowego Zespołu, nawet jeśli zakres zaskarżenia dotyczył tylko uprawnienia do karty parkingowej.

ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. POMOC PRAWNA.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu