SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
SPRAWY ZUS – KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KRAKÓW. ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. IV

SPRAWY ZUS – KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KRAKÓW. ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. IV

Kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych dotykają każdego pracodawcy i pracownika jako stron stosunku pracy. Wiele przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych rozsianych po różnych ustawach i do tego przyjęta przez organy rentowe ich niespójna wykładnia stwarzają problemy prowadzące do sporów z ZUS.

Prawnik od ZUS – doradzamy i reprezentujemy zarówno pracodawców oraz pracowników w sporach z ZUS w kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także przed sądami ubezpieczeń społecznych. 

Powiązanie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych widać na analizowanym przypadku, gdy ZUS stwierdza nieważność umowy o pracę. Dziś ostatni z cyklu tekstów poświęcony tematowi obrony przed decyzjami, w których ZUS podważa umowę o pracę.

OCENA ZUS: ZATRUDNIENIE NIERACJONALNE

Często w tego typu decyzji pada stwierdzenie ze strony ZUS, że zatrudnienie było nieracjonalne, to znaczy w danym przypadku organ rentowy nie dostrzegł potrzeby zatrudnienia pracownika. W wielu analizowanych decyzjach spotykamy się z nagminnie wykorzystywanym uproszczeniem stosowanym przez organ ubezpieczeń społecznych. Mianowicie ZUS stwierdza, że jeśli Płatnik (pracodawca) w okresie niezdolności do pracy pracownika nie zatrudnił nowej osoby w jego zastępstwie ani nie rozpisał rekrutacji i sam przejął jego obowiązki to ta okoliczność – zdaniem ZUS – potwierdza brak faktycznej potrzeby stworzenia nowego stanowiska pracy (lub zatrudnienia nowej osoby) w firmie. Jest to w gruncie rzeczy dowolna ocena urzędnika nie poparta żadnym dowodem. Bardzo często w postępowaniu wyjaśniającym ZUS w ogóle nie bada jakie firma osiągała obroty i ilu miała kontrahentów, co nie przeszkadza organowi rentowemu do stawiania zarzutu, że to Płatnik (pracodawca) nie wykazał potrzeby zatrudnienia pracownika. Tymczasem to organ rentowy jest dysponentem postępowania administracyjnego i powinien podejmować wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Często ZUS przeprowadza  postępowania dowodowego w sposób nienależyty, a wszelkie wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy interpretuje na niekorzyść przedsiębiorcy i pracownika. W takim wypadku pozostaje jedynie złożyć odwołanie od decyzji ZUS i dochodzić swoich praw w sądzie.

AD 4 - RACJONALNOŚĆ ZATRUDNIENIA JAKO ELEMENT WAŻNEGO STOSUNKU PRACY

Chociaż nigdzie nie ma tego zapisane w przepisach, to zgodnie z poglądami wyrażanymi w doktrynie prawa przyjmuje się, że pracodawca kieruje się własną potrzebą gospodarczą i przy prawidłowym, ważnym stosunku pracy wyłącznie ta potrzeba jest sprawczym czynnikiem zatrudnienia. Sąd Najwyższy wielokrotnie stwierdzał, że przy ocenie pozorności umowy o pracę, racjonalność zatrudnienia (potrzeba zatrudnienia pracownika) są przesłankami istotnymi dla oceny ważności umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2002 r., II UKN 359/99, wyrok Sądu Najwyższego z 17 marca 1997 r., II UKN 568/97, wyrok Sądu Najwyższego z 4 lutego 2000 r., II UKN 362/99).

Skoro ZUS w decyzji podważa umowę o pracę twierdząc, że nie było potrzeby zatrudnienia pracownika, to w sporze z ZUS należy wykazać zaistnienie tej potrzeby.

W odwołaniu od decyzji ZUS można powołać zarzuty kwestionujące prawidłowość przeprowadzenia przez organ postępowania dowodowego. Przykładowy zarzut może mieć następującą treść: „zarzucam naruszenie prawa procesowego, tj. art. 7, 77 § 1 KPA w zw. z art. 123 ustawy systemowej poprzez stwierdzenie w zaskarżonej decyzji że płatnik nie wykazał potrzeby zatrudnienia pracownika podczas gdy organ rentowy powinien z urzędu podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i wezwać płatnika do przedstawienia dokumentów czy złożenia dodatkowych wyjaśnień lub też pouczyć płatnika – stosownie do art. 9 KPA, o konieczności uzupełnienia materiału dowodowego w tym zakresie.

EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNA POTRZEBA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA

Jak podkreśla się w orzecznictwie, u źródła każdej umowy o pracę leży przyczyna w postaci uzasadnionej przesłankami ekonomiczno-organizacyjnymi konieczności pozyskania pracownika, do wykonywania zadań zakreślonych przedmiotem działalności gospodarczej pracodawcy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt III AUa 205/19).

W samym odwołaniu od decyzji należy wykazać potrzebę zatrudnienia. Można to zrobić w szczególności poprzez przedłożenie podsumowania księgi przychodów i rozchodów firmy z danymi finansowymi, które uzasadniały od strony ekonomicznej zatrudnienie nowego pracownika.

Zarówno ZUS jak i Sąd nie koniecznie mogą znać specyfikę danej branży w której działa przedsiębiorca. Stąd też dobrze jest w odwołaniu od decyzji przybliżyć na czym polega działalność gospodarcza, wskazać jakie obowiązki realizował zatrudniony pracownik i tym samym uzasadnić potrzebę „dodatkowych rąk do pracy” od strony organizacyjnej.

Każda sprawa z ZUS jest inna i każda wymaga indywidualnego podejścia. We wpisach poświęconych tematyce obrony przed decyzjami ZUS, w których organ rentowy kwestionuje ważności umowy o pracę omówiliśmy najpopularniejsze argumenty, którymi posługuje się ZUS wydając decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom.

Mamy nadzieję, że opublikowanymi artykułami zapaliliśmy iskierkę nadziei, która da siłę do walki z ZUS. Niech mottem tych tekstów będą słowa przypisywane Władysławowi Bartoszewskiemu „kiedy coś uparcie gaśnie – zaufaj iskierce nadziei”.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu