SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ EMERYTURY

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ EMERYTURY

Zwrot nienależnie pobranej emerytury. We wcześniejszym wpisie informowaliśmy o swoistej pułapce w przepisach, zgodnie z którą emerytura jest zawieszona z mocy prawa w przypadku kontynuowania zatrudnienia (link). Jest to jedna z przyczyn, dla których ZUS może żądać zwrotu wypłaconej emerytury.

Otrzymałeś decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. W pierwszej kolejności skontaktuj się z prawnikiem ZUS, który przedstawi możliwe opcje działania i doradzi, którą drogę postępowania obrać.

Prowadzimy sprawy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w całej Polsce.

Skontaktuj się z nami już dziś. Napisz kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Wielowątkowo opisujemy poszczególne przypadki działania ZUS na naszym blogu. Pokazujemy praktyki ZUS i sposoby jak bronić się przed niesłuszną decyzją.

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ EMERYTURY – PRZESŁANKI

Nie każda emerytura wypłacona nienależnie będzie podlegać zwrotowi. Konieczne jest spełnienie ustawowych przesłanek, do tego aby organ rentowy mógł nałożyć na ubezpieczonego obowiązek zwrotu emerytury.

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się: 

1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia.

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się również świadczenia wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu.

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ EMERYTURY – ZA ILE LAT WSTECZ ZUS MOŻE ŻĄDAĆ ZWROTU

Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z 17 maja 2018 r., I UK 138/17: Organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranych tylko za okres 3 lat liczonych do ostatniej wypłaty (pobrania) nienależnego świadczenia (art. 138 ust. 3 ustawy emerytalnej w związku z art. 84 ust. 3 ustawy systemowej), natomiast decyzja o zwrocie może być wydana najpóźniej przed upływem 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano je nienależnie (art. 84 ust. 7a ustawy systemowej).

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ubezpieczony zawiadomi organ rentowy o okoliczności powodującej ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części. Wówczas ZUS jest uprawniony do żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tylko za okres 12 miesięcy wstecz.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu